Pobierz - Klucz do sukcesu 2

advertisement
Biuro projektu: EUROPERSPEKTYWA
ul. Wolska 11A, 20-411 Lublin
tel./fax: 81 444 58 16
[email protected]
www.sukces2.europerspektywa.pl
Szkolenia dla branży informatycznej i budowlanej
Szkolenie „Cloud Computing” realizowane w ramach projektu „Klucz do
sukcesu – II edycja” nr umowy 677/POKL.08.01.01-06-539/12-00
Wymiar godzinowy: 16 godzin
Program szkolenia:
1. Ogólne pojęcia i definicje związane z cloud computingiem
2. Charakterystyka chmury obliczeniowej z perspektywy biznesu
3. Korzyści biznesowe płynące z wykorzystania chmury obliczeniowej
4. Różne typy chmur z perspektywy technologii
5. Kroki prowadzące do udanej implementacji usług typu cloud
6. Zdolności organizacji IT istotne dla osiągnięcia korzyści z wynikających z zastosowania cloud
computingu
7. Wpływ cloud computingu na zarządzanie usługami IT
8. Wyzwania związane z nadzorem IT oraz integracją chmur z istniejącymi mechanizmami
zarządzania ryzykiem i zgodnością z regulacjami prawnymi.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Download