ATMAN Cloud

advertisement
ATMAN Cloud
Połącz elastyczność chmury
z bezpieczeństwem
infrastruktury dedykowanej
Utrzymujesz wiele usług, chcesz obniżyć
koszty i poprawić bezpieczeństwo
Twój zespół potrzebuje bezpiecznego,
elastycznego środowiska produkcyjnego
lub testowego
Twoja usługa rozwija się dynamicznie
i potrzebujesz dużej skalowalności
Musisz utrzymać działanie usługi nawet
w przypadku katastrofy
w w w.atman.pl
ATMAN Cloud
Chmura obliczeniowa ATMAN to przeznaczona wyłącznie dla Twojej firmy wydzielona infrastruktura
cloudowa, która umożliwia błyskawiczne uruchamianie wirtualnych serwerów i usług w ramach
udostępnionych zasobów: CPU, RAM i storage.
Nasza oferta chmury bazuje na kilku standardowych konfiguracjach obejmujących od jed-
nego do kilku serwerów, które stanowią fizycznie wydzielone środowisko dla wirtualnych maszyn
klienta, połączone z wydzieloną, dedykowaną przestrzenią dyskową. Sieć lokalna łącząca serwery
również jest wydzielona, a ponadto odgrodzona od zasobów innych klientów i Internetu jednym lub
dwoma dedykowanymi firewallami. Środowisko serwerowe może też być połączone bezpiecznymi
traktami do siedziby i wszystkich oddziałów klienta.
Redundantne łącza do Internetu
SLA 99,98%, przepustowość do 10 Gb/s na
port, unmetered traffic, dostęp do operatorów
Tier 1 i wielu punktów wymiany ruchu (IX).
Wirtualizacja
Konsolidacja zasobów w bezpiecznym środowisku chmury publicznej dzięki wirtualizacji
pozwala na rezygnację z wielu kosztownych
i trudnych w utrzymaniu serwerów fizycznych.
ATMAN
Cloud Management
Standardowa usługa ATMAN
Cloud obejmuje pomoc w doborze rozwiązania oraz skonfigurowanie i przekazanie klientowi
gotowej chmury.
Wydajne serwery z procesorami Intel
Rozwiązanie składa się z dwóch klastrów serwerów: compute – odpowiedzialnego za dostarczenie mocy obliczeniowej (CPU + RAM)
oraz storage – dostarczającego przestrzeń
dyskową.
Serwerownie
Twoją chmurę zlokalizujemy w najlepszym
centrum danych w Polsce, w dwóch budynkach z niezależnym zasilaniem, połączonych
redundantnym ringiem światłowodowym.
w w w.atman.pl
ATMAN
ATMAN Cloud
ATMAN Cloud to
77
Serwery rozmieszczone w dwóch odrębnych budynkach
z niezależnym zasilaniem
77
77
77
77
Wiele niezależnych, redundantnych łączy do Internetu (failover)
Możliwość szybkiego rozszerzania środowiska o kolejne zasoby
Funkcjonalność HA dostępna dla compute i storage
Synchroniczna replikacja danych między serwerami (storage
obiektowy)
77
77
77
77
77
77
77
Szybka wewnętrzna sieć LAN łącząca Twoje serwery
Ogromna wydajność dzięki mechanizmom cache SSD
Monitoring środowiska przez administratorów ATMAN
Pełna elastyczność konfiguracji serwerów wirtualnych
Samoobsługowy panel do zarządzania usługą
Możliwość samodzielnego definiowania sieci prywatnych
Wiele różnych systemów operacyjnych, w tym MS Windows
ATMAN Cloud umożliwia zastąpienie wielu serwerów fizycznych jednolitym wirtualnym środowiskiem, zarządzanym zdalnie przez samoobsługowy
panel. Takie rozwiązanie pozwala obniżyć koszty
inwestycji w sprzęt, energii, a przede wszystkim
zarządzania usługami, ponieważ nie trzeba zatrudniać wieloosobowego zespołu utrzymującego
całodobowe funkcjonowanie usług. Jednocześnie
dzięki mechanizmom redundancji i umieszczeniu
chmury w profesjonalnej serwerowni zwiększamy
wydatnie poziom bezpieczeństwa i dostępności
usługi.
w w w.atman.pl
ATMAN Cloud
Kontrola, bezpieczeństwo, wydajność
Samoobsługa ze wsparciem
ATMAN jako jeden z niewielu dostawców rozwiązań
ekspertów
chmurowych w pełni kontroluje wszystkie warstwy
W ramach standardowego pakietu ATMAN Cloud
rozwiązania – począwszy od centrum danych po-
otrzymujesz w pełni skonfigurowane środowisko
przez fizyczne serwery i macierze aż po systemy
chmurowe z panelem administracyjnym do samo-
wirtualizacji i zarządzania chmurą. Pozwala nam
dzielnego zarządzania usługą. Dzięki temu możesz
to doskonale dobrać i zgrać poszczególne elemen-
natychmiast i w dowolnym momencie uruchamiać
ty, tak by zapewnić najwyższe bezpieczeństwo
nowe maszyny wirtualne, przydzielać im zasoby
i wydajność. Środowisko konfigurowane jest pod
i kontrolować ich działanie.
potrzeby konkretnego klienta – dzięki temu dosta-
jesz usługę doskonale dostosowaną do swoich
kować Twoją chmurę, pomogą przy migracji do
potrzeb.
środowiska chmurowego, a także podpowiedzą,
Nasi eksperci doradzą Ci, jak optymalnie użyt-
jak spełnić Twoje wymagania funkcjonalne.
Dane kontaktowe:
Więcej informacji uzyskają Państwo na stronie www.atman.pl,
a także pisząc na adres [email protected] lub dzwoniąc pod numer 22 51 56 100.
ATM S.A. jest notowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie liderem polskiego rynku centrów danych
i ekspertem w zakresie bezpieczeństwa transmisji i przetwarzania danych. Pod markami ATMAN i Thinx Poland świadczy usługi kolokacji i hostingu oraz usługi w chmurze we własnych centrach danych o łącznej powierzchni 13 600 m2.
Wykorzystując swoje łącza zagraniczne i sieci światłowodowe w największych miastach Polski, ATM oferuje usługi szerokopasmowe, w tym dostęp do Internetu i transmisję danych. Głównymi odbiorcami usług są operatorzy telekomunikacyjni, media tradycyjne i portale internetowe oraz firmy z sektora finansowego, handlowego i przemysłowego.
Aktualizacja: 10.2015.
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty
w rozumieniu art. 66 § 1
Kodeksu cywilnego.
ATM S.A.
ul. Grochowska 21a, 04-186 Warszawa
tel. 22 51 56 100, faks 22 51 56 600
www.atm.com.pl
w w w.atman.pl
Download