Szkoła w chmurze wyzwanie technologiczne dla szkoły

advertisement
Szkoła w chmurze
wyzwanie technologiczne dla szkoły
czym jest “Chmura IT”
Badanie na grupie dorosłych Amerykanów
Wakefield Research & Citrix 2012 r
1.
większość respondentów wierzy, iż cloud computing jest zjawiskiem
związanym z pogodą, a niektórzy powiązali ten termin z poduszkami, lekami i
papierem toaletowym (!).
2.
95% deklaruje, że nigdy nie korzystali z usług w chmurze,
3.
w rzeczywistości badani codziennie korzystają z internetowej bankowości,
zakupów online, portali społecznościowych, przechowywania zdjęć i muzyki na
wirtualnych dyskach.
http://www.citrix.com/news/announcements/aug-2012/most-americans-confused-by-cloud-computing-according-tonational.html
Definicje
wybrane
Cloud computing refers to applications and services offered over the Internet. These
services are offered from data centers all over the world, which collectively are referred to
as the "cloud." This metaphor represents the intangible, yet universal nature of the Internet.
The idea of the "cloud" simplifies the many network connections and computer systems
involved in online services. In fact, many network diagrams use the image of a cloud to
represent the Internet. This symbolizes the Internet's broad reach, while simplifying its
complexity. Any user with an Internet connection can access the cloud and the services
it provides. Since these services are often connected, users can share information
between multiple systems and with other users.
http://www.techterms.com/definition/cloud_computing
Cloud computing is the use of computing resources (hardware and software) that are
delivered as a service over a network (typically the Internet). The name comes from the use
of a cloud-shaped symbol as an abstraction for the complex infrastructure it contains in system
diagrams. Cloud computing entrusts remote services with a user's data, software and
computation.
Chmura obliczeniowa – model przetwarzania oparty na użytkowaniu usług dostarczonych
przez usługodawcę. Oznacza to eliminację konieczności zakupu licencji czy
konieczności instalowania i administracji oprogramowaniem. Konsument płaci za
użytkowanie określonej usługi, np. za możliwość korzystania z arkusza kalkulacyjnego. Nie
musi dokonywać zakupu sprzętu ani oprogramowania.
http://en.wikipedia.org/wiki/Cloud_computing
http://pl.wikipedia.org/wiki/Chmura_obliczeniowa
Chmura to przyjazny termin określający usługi komputerowe oparte na sieci Web i hostowane
poza Twoją organizacją. W przypadku usług w chmurze korzystasz z infrastruktury
informatycznej, która nie należy do Ciebie (znajduje się poza Twoją siedzibą) i jest
utrzymywana (hostowana) przez inną firmę, a nie na obsługiwanym przez Ciebie serwerze w
Twoim domu lub w Twojej firmie. Na przykład w usłudze Office 365 funkcje przechowywania
informacji i obliczeń oraz oprogramowanie są umieszczone i zarządzane zdalnie na
serwerach firmy Microsoft. W skład chmury wchodzi wiele usług, z których korzystasz na
co dzień — takich jak poczta e-mail w sieci Web, usługi bankowe na urządzeniach
przenośnych czy przechowywanie zdjęć w trybie online. Ponieważ ta infrastruktura działa
w trybie online, czyli „w chmurze”, możesz z niej korzystać niemal wszędzie — na przykład
za pomocą komputera, telefonu smartphone lub innego urządzenia mającego
połączenie z Internetem.
http://office.microsoft.com/pl-pl/business/microsoft-office-365-czestozadawane-pytania-FX103030232.aspx
wyznaczniki
●
Praca z aplikacjami i / lub usługami udostępnianymi przez
Internet
●
Brak konieczności instalowania na lokalnym komputerze
●
Dostęp do usług za pośrednictwem przeglądarki internetowej
●
Faktyczne przetwarzanie danych wykonywane na serwerze /
serwerach w centrum obliczeniowym
●
Przechowywanie danych (plików) poza lokalnym komputerem
●
Dostęp do danych z dowolnego urządzenia podłączonego do
internetu. Niezależnie od miejsca.
Piramida
Maslowa
SAMOREALIZACJA
POTRZEBA UZNANIA
POTRZEBA PRZYNALEŻNOŚCI
POTRZEBA BEZPIECZEŃSTWA
POTRZEBY FIZJOLOGICZNE
Niebo pełne chmur
Chromebook
już dostępny
●
●
●
●
●
Chrome OS™
NVIDIA Tegra K1 CD570M-A1
Quad-core 2.10 GHz
13.3" Full HD (1920 x 1080) 16:9
NVIDIA Shared Memory
4 GB, DDR3L SDRAM
Czy to jest mi potrzebne?
Ile czasu patrzymy w ekran?
Multiscreening - równoczesne korzystanie z
przynajmniej dwóch urządzeń spośród telewizora,
smartphone’a, laptopa i tabletu
Czas w minutach, który statystyczny polski
użytkownik spędza dziennie na “oglądanie
ekranu”:
Millward Brown, AdReaction, 2014
17 tys. użytkowników,16-45 lat, 37 państw
Ile waży wiadro wody?
KENNETH K. HANSRAJ, MD, NEW YORK SPINE SURGERY & REHABILITATION MEDICINE, NEW YORK
Muzeum Narodowe
04.XI.2014
Zespół Google Street View
przy pomocy specjalnego
wózka Trolley’a
sfotografował wnętrza
Muzeum Narodowego.
Co zobaczymy dzięki
Trolley’owi?...
...Cud.
Bo tak mówi się o odkryciu
polskich archeologów,
którego dokonano w
mieście… Faras.
Nowe narzędzia dydaktyczne?
“Chmura w szkole” za i przeciw oczami nauczycieli
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
oszczędza mój czas
jest zawsze dostępna - PC, tablet, telefon
możliwość pracy w zespołach / grupach
jest prosta w obsłudze
jedno logowanie do wielu narzędzi “wszystko w jednym miejscu”
pojemny dysk na zasoby
może zastąpić pendrive`a
nie trzeba nic instalować
nic nie kosztuje
szybkie przygotowanie ankiet
aktywizacja nieaktywnych uczniów
zacieśnienie więzi Nauczyciel / Uczeń
niezależne od systemu operacyjnego
szybka i efektywna komunikacja
rozwija kreatywność Nauczyciela i Ucznia
urozmaica proces lekcyjny / zabija nudę
rozwój kompetencji TIK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
wymagany komputer
wymagany dostęp do internetu
zagrożenie awarią serwerów na których
pracujemy i trzymamy dane
może pojawić się bałagan i wzajemne
przeszkadzanie w pracy
podejrzliwość rodziców
możliwość oszukiwania nauczycieli
brak zastosowania w klasach młodszych
strach przed inwigilacją
nowe narzędzia wymagają nowych kompetencji
coraz więcej czasu spędzamy przy komputerze
brak kontaktów “face2face”
Czy chcemy konkurować?
Dziękuję za uwagę
Robert Posiadała
Download