O firmie Citrix - Newseria BIZNES

advertisement
Kontakt dla mediów
Agnieszka Łukasiak
Tel.: 0-503-173-656
[email protected]
Citrix prezentuje nowości na konferencji Citrix Synergy
Orlando, Floryda – 24 maja 2017 r. – Organizacje, które w pełni wykorzystują potencjał swoich
pracowników, przyczyniają się do sukcesu firmy dzięki nowym modelom pracy. Według badania
przeprowadzonego przez Oxford Economics Research, kadra kierownicza, która wspiera wirtualną
pracę i mobilne strategie biznesowe, notuje wzrost przychodów, niższe wydatki, zwiększoną retencję
pracowników i lepszą satysfakcję klientów.1 Chcąc pomóc firmom w zwiększaniu wydajności i
budowaniu większego zaangażowania pracowników, na konferencji Citrix Synergy, Citrix
przedstawił kilka nowych rozwiązań związanych z cyfrowym miejscem pracy.
Należy do nich ulepszony interfejs użytkownika w ujednoliconym, zabezpieczonym,
cyfrowym obszarze roboczym; nowe mobilne usługi łączności sieciowej definiowanej programowo
(SDN), analityki w Citrix Cloud; oraz zaawansowane procesy zarządzania dokumentami. Ponadto
Citrix przedstawił nową, inteligentną platformę bezpieczeństwa, która ma uprościć dostęp i kontrolę
nad aplikacjami i danymi, wymaganymi do pracy.
„Coraz więcej firm stawia na strategie wykorzystujące chmurę i mobilność. Ma to podnieść
produktywność pracowników i zwiększyć satysfakcję z pracy. Z niedawnych badań IDC wynika, że
w 2019 r. przedsiębiorstwa wydadzą 2,1 bln dol. na technologie i usługi, które pozwalają wdrożyć
strategie cyfrowej transformacji i zarządzać nimi – powiedział Robert Young, dyrektor ds. badań, IT
Service Management and Client Virtualization Software, IDC. – Aby pomóc klientom osiągać
sukcesy w ramach przyszłego modelu pracy, Citrix dąży do zapewniania użytkownikom jak
najwyższych standardów, jednocześnie dając działom IT narzędzia do stymulowania zmian w
procesach i politykach”.
Uproszczony interfejs użytkownika dla zwiększenia produktywności
Według Gartnera, organizacje, które obecnie używają usług chmurowych, podają, że
przeznaczają 40 proc. budżetu IT na wydatki związane z chmurą (w tym na usługi chmurowe). 78
proc. spośród nich planuje zwiększyć wydatki na chmurę w 2017 r.2
1
2
Building the Digital Workplace: Oxford Economics Research, 2017
Gartner, Market Trends: Cloud Adoption Trends Favor
Public Cloud With a Hybrid Twist, Ed Anderson, Sid Nag, 4 sierpnia 2016 r.
Ta ofensywa technologii chmurowych frustruje użytkowników, którzy działają w obrębie
wielu usług chmurowych, aplikacji i źródeł danych, a także różnych metod i poświadczeń dostępu.
Problem dodatkowo wzmaga zjawisko ‘shadow IT’, które dodaje nieusankcjonowane aplikacje i
narzędzia, co zwiększa złożoność usług i ryzyko naruszenia bezpieczeństwa przez użytkowników,
którzy obchodzą standardy IT.
Aby zwiększyć produktywność, Citrix wprowadza ulepszone, zabezpieczone, cyfrowe
obszary robocze, które unifikują zarządzanie dokumentami i aplikacjami mobilnymi, webowymi,
SaaS i Windows, jednocześnie konsolidując dostęp, kontrolę i procesy w ramach jednego
rozwiązania. Dzięki pojedynczemu logowaniu z wykorzystaniem dowolnej tożsamości pracownicy
zyskują prosty, bezpieczny dostęp do danych z poziomu dowolnego urządzenia. W przeciwieństwie
do innych rozwiązań, zabezpieczone cyfrowe środowisko pracy Citrix ma charakter kontekstowy,
zapewniając pracownikom optymalną równowagę między bezpieczeństwem, produktywnością a
wydajnością w zależności od lokalizacji, urządzenia, tożsamości i innych kryteriów analitycznych.
Nowe środowiska pracy obejmują zaawansowaną współpracę nad treścią, zarządzanie
prawami do informacji oraz zarządzanie biznesowymi przepływami pracy. Użytkownicy mogą
tworzyć, edytować i wspólnie redagować dokumenty Office 365, a także zainicjować własny proces
edytowania i zatwierdzania dokumentów – bez opuszczania cyfrowego środowiska pracy i
konieczności ponownego uwierzytelniania się podczas przełączania się między aplikacjami SaaS.
Lepsze zabezpieczenia i analityka
Rozszerzający się i zmieniający obszar bezpieczeństwa przedsiębiorstw – oparty na nowych
typach urządzeń końcowych, wielu lokalizacjach, źródłach danych, sieciach i środowiskach
chmurowych – stwarza zapotrzebowanie na precyzyjne koordynowanie zasad bezpieczeństwa i
sposobu ich egzekwowania. Citrix w zakresie bezpieczeństwa, przyjmując podejście, które bazuje na
tym, jak ludzie pracują. Rozszerzone środki kontroli stanowią podstawę nowych, definiowanych
programowo granic cyfrowego obszaru roboczego i uzupełniają linie obrony w ramach
wielowarstwowego podejścia do bezpieczeństwa. Aby dostarczać rozwiązania skupione na
bezpieczeństwie, które pomogą klientom lepiej chronić środowiska Citrix, w Citrix Consulting
Services formalnie wyodrębniono dział Security Practice.
Citrix przedstawia też Citrix Analytics, nową, holistyczną ofertę bezpieczeństwa i analizy
behawioralnej, która rozszerza możliwości Citrix NetScaler Management and Analytics System
(MAS) o nowe możliwości wykrywania i analizowania zachowań oraz prewencyjnego eliminowania
zagrożeń. Nowe rozwiązanie zabezpieczające analizuje zbiory danych pochodzące z produktów
Citrix – XenApp/XenDesktop, XenMobile, ShareFile, NetScaler – i wykorzystuje algorytmy
maszynowego uczenia się oraz technologię wykrywania anomalii w działaniu aplikacji, aby
umożliwić działom IT szybkie znajdowanie i rozwiązanie problemów z infrastrukturą aplikacyjną.
Citrix Cloud: dla klientów chcących korzystać z chmury
Citrix Cloud stanowi chmurową platformę do zarządzania wszystkimi technologiami Citrix,
integrując je w ramach prostego, spójnego interfejsu administracyjnego. Pozwala to klientom łatwo
łączyć aplikacje, dane i narzędzia potrzebne do pracy w chmurze oraz dostarczać je użytkownikom w
bezpieczny, spersonalizowany i kontekstowo właściwy sposób. Platformę Citrix Cloud
zaprojektowano z myślą o zarządzaniu środowiskami obejmującymi wiele chmur, przez co klienci,
którzy używają jej do obsługi wirtualnych aplikacji, desktopów i danych, mogą umieścić swoje
obciążenia robocze w dowolnej chmurze publicznej lub hybrydowej albo w dowolnym lokalnym
środowisku wirtualnym.
Citrix przyspieszył tempo wprowadzania chmurowych innowacji, oferując nowe usługi,
funkcje i możliwości wspierające ten model dostarczania obszarów roboczych. Należą do nich usługi
XenApp Essentials i XenDesktop Essentials działające natywnie w Microsoft Azure, ale zarządzane z
poziomu Citrix Cloud. Inne usługi Citrix Cloud to XenMobile do zarządzania aplikacjami i
urządzeniami oraz NetScaler Gateway Service, które pozwala klientom stworzyć bramę w chmurze,
co przyspiesza i upraszcza wdrożenie. Ponadto Citrix Cloud oferuje dla administratorów integrację z
Azure Active Directory, funkcje zarządzania Internetem Rzeczy (IoT) oraz inne, nowe usługi w
środowisku laboratoryjnym.
O firmie Citrix
Citrix (NASDAQ:CTXS) dąży do bezpiecznego, wzajemnego połączenia ludzi, rzeczy i organizacji.
Pomagamy klientom tworzyć środowisko pracy przyszłości, zapewniając wszechstronną, bezpieczną cyfrową
przestrzeń pracy, która łączy w sobie aplikacje, dane i usługi potrzebne do uzyskania przez ludzi odpowiedniej
produktywności i upraszczamy zdolność działów IT organizacji do adaptacji i zarządzania złożonym
środowiskami chmurowymi. W 2016 roku przychody firmy wyniosły 3,42 miliarda USD a rozwiązania Citrix
są wykorzystywane w ponad 400 000 organizacjach, w tym przez 99 procent firm znajdujących się na liście
Fortune 100 i przez 98 procent firm z listy Fortune 500.
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards