Wykład 1a

advertisement
Architektura Systemu
Źródło: http://developer.android.com/guide/basics/what-is-android.html
Podstawowe elementy aplikacji
•
•
•
•
Activities:
Content providers:
Services:
Intents:
Activities:
• Odpowiednik okienka z systemu windows
• Zazwyczaj zawiera definicję interfejsu
użytkownika
• Inny kod umieszczany jest z reguły w obiektach
typu content provider lub service
Content providers:
• Dostarczają kolejny poziom abstrakcji dla
dostępu do danych składowanych w
urządzeniu, które mają być dostępne dla
różnych aplikacji.
• Umożliwiają programowanie dostępu do
danych w jednolity sposób (bez względu na ich
rodzaj)
Services:
• Sevices (Usługi) zaprojektowano tak by
działały jeśli to konieczne niezależnie od
activity.
• Wykorzystuje się je np. do sprawdzania
uaktualnień RSS, odtwarzania muzyki w tle
itp..
Intents:
• Intents to komunikaty systemowe przesyłane
wewnątrz urządzenia
• Informują aplikacje o różnych zdarzeniach np.
zmiana stanu urządzenia (pojawianie się karty
SD), nadejście SMS
• Informują o zdarzeniach w aplikacji np.
uruchomienie aplikacji.
• Można tworzyć własne. (Np. uruchamiane w
przypadku gdy użytkownik znajdzie się w pobliżu
założonej lokalizacji)
Podstawowe zasoby
Storage:
• Zasoby aplikacji (ikony, pliki pomocy)
• Baza danych
• Karta SD
Network:
• Dostęp na poziomie Gniazd (Socket) Java
• Widged – WebKit
Multimedia:
• Odtwarzania i zapis audio i wideo
• W zależności od urządzenia możliwa różna
specyfikacja
Global positioning system (GPS):
• Dostęp do lokalizacji z wykorzystaniem GPS
(location providers)
• Mapy
Phone services:
• Rozmowy
• SMS,
• …
Instalacja i konfiguracja środowiska
• Android SDK
• Kolejne platformy SKD
• API
• Eclipse
• ADK Plugin
• AVD (Android Virtual Device)
Emulator
Podłączenie fizyczne urządzenia
Instalacja urządzenia
• Sterownik systemowy
• Standard Android driver:
– google-usb_driver
• Manufacturer-supplied driver:
Download