SAP na kongres Nowego Przemysłu

advertisement
 SAP Polska 2004, 1
Czy narzędzia
wspomagające
zarządzanie, wspierają
zmiany zachodzące w
polskiej energetyce ?
Ryszard Dudziński, Przemysław Błoński
SAP Polska
Agenda
Standardowe rozwiązania na wymagającym rynku energetyki
Wstęp
Procesy sprzedaży energii
Deregulacja, multienergetyka
Zarządzanie firmą energetyczną
Konsolidacja, restrukturyzacja, prywatyzacja
Integracja w grupie skonsolidowanej
Technologie rozwoju
 SAP Polska 2004, 3
Standardy światowej energetyki wyznaczają ...
 SAP Polska 2004, 4
Mapa rozwiązań – ENERGETYKA 2004
Zarządzanie firmą
Marketing
Sprzedaż
Centrum obsługi klienta
Wytwarzanie
Przesył i dystrybucja
Zarządzanie kapitałem
energetycznym
Zarządzanie
strategiczne
Rachunkowość
zarządcza
Rachunkowość
finansowa
Planowanie
marketingowe
Segmentacja
klientów
Zarządzanie
kampaniami
Plan i
prognoza
sprzedaży
Zarządzanie
obszarami
Nadzór
korporacyjny
Finansowa obsługa
łańcucha dostaw
System analiz
biznesowych
Zarządzanie
potencjalnymi
możliwościami
Personalizacja
Zarządzanie kampanią z
załącznikiem do faktury
Zarządzanie
Sprzedaż dla Sprzedaż dla Zarządzanie
Zarządzanie Zarządzanie
Oferty i
klientów
klientami i
klientów
premiami i
działaniami szansami zamówienia indywidualnych
kontaktami
biznesowych prowizjami
Telesprzedaż
Telemarketing
Zarządzanie realizacją
inwestycji
Obsługa klienta
Produkcja
Analizy centrum obsługi
Procesy wsparcia
Zakończenie działalności
Eksploatacja
Zarządzanie realizacją
inwestycji
Operacje w sieci
Eksploatacja sieci
Zarządzanie
przyłączeniami i
urządzeniami
Usługi przyłączenia do
sieci
Zbieranie danych
energii
Zarządzanie danymi
energii
Prognozowanie
Zarządzanie portfelem
Handel energią
Billing energii
Billing dla klientów indywidualnych
Billing dla klientów biznesowych
Billing usług nieopomiarowanych
Zarządzanie
przychodami
Zarządzanie przychodami i pobraniami
Elektroniczna prezentacja rachunku i
obsługa płatności
Zarządzanie kredytem
Współpraca na rynku
zderegulowanym
Wymiana danych z uczestnikami rynku
energii
Uzgodnienia i rozliczenia wzajemne
Rozliczenie WO
Zarządzanie kapitałem
ludzkim
Zarządzanie cyklem obsługi
pracowników
Wsparcie operacyjne
 SAP Polska 2004, 5
Zakupy
Zarządzanie transakcjami z Świadczenie usług w zakresie
pracownikami
zarządzania kapitałem ludzkim
Finansowa obsługa łańcucha
dostaw
Zarządzanie aktywami
trwałymi
Planowanie wykorzystania
zasobów kadrowych
Zarządzanie
nieruchomościami
Dwa łańcuchy wartości w branży energetycznej
Łańcuch wartości oparty na
aktywach
Umożliwia budowę, eksploatację i
utrzymanie: elektrowni, sieci
przesyłowych i dystrybucyjnych
oraz przyłączeń celem realizacji
zadań wytwarzania, przesyłu i
dystrybucji energii elektr.
Łańcuch wartości
w branży
użyteczności
publicznej
Deregulacja
Łańcuch wartości oparty na
obrocie energią
Obejmuje całość procesów
handlowych, administracyjnych i
komunikacyjnych, które
umożliwiają sprzedaż energii
elektrycznej klientom
 SAP Polska 2004, 6
SAP SEM Strategiczne Zarządzanie Firmą
Zarządzanie
Strategią
Monitorowanie
efektywności
Konsolidacja
•
•
•
Karta Wyników
Zarządzanie
Ryzykiem
•
•
Kokpit
zarządzania
Kreator miar i
wskaźników
•
Konsolidacja
prawna
Konsolidacja
zarządcza
Planowanie
strategiczne
•
Modelowanie
Narzędzia
planowania
•
•
•
Wzorce Strategii
Drzewa Wartości
•
•
Katalog miar
Obszar
planowania
Zarządzanie
wartością - VBM
•
Benchmarking
•
•
Zarządzanie
relacjami z
udziałowcami
•
Symulacje
•
Integracja
udziałowców w
proces
zarządzania
strategicznego
Portal
Inwestorski
SAP BW & KW
 SAP Polska 2004, 7
System informacyjny procesów konsolidacji
Raporty specjalne: Akcje i udziały
Raporty specjalne: Inwestycje
Konsolidacja
Zrównoważona Karta
Wyników
 SAP Polska 2004, 8
Kokpit Zarządzania
Raportowanie BW
Obrót energii elektrycznej i innych mediów
Aplikacja analityczna (hurtownia danych)
Kontakt z klientem - Informacja - Obsługa
Działania
marketing.
Budowa
oferty
Zużycie
Podpisanie
umowy
Sprzedaż
Usługi
Billing
Fakturowanie
Zarządzanie
należnościami
...
Zarządzanie dokumentacją, Workflow
Wspomaganie działań: finanse, kadry, zarządzanie dokumentacją ...
 SAP Polska 2004, 9
Potrzeba biznesowa: deregulacja
 Utrzymanie klientów i
pozyskanie nowych poprzez
ofertę nowych produktów
energetycznych (np. taryfy,
rabaty itd.)
 Scenariusze unbundling’u
 Współpraca na rynku energii
elektrycznej, wymiana danych
pomiędzy podmiotami,
otwartość i ochrona danych
biznesowych
Analytics
Globalization
 SAP Polska 2004, 10
Rozwiązanie: Zarządzanie danymi energii
 Zarządzanie danymi
pomiarowymi
 Zaawansowany mechanizm
billingowy (RTP)
 Elastyczny mechanizm
uzgodnień i rozliczeń na
podstawie obliczeń i
pomiarów interwałowych
Spot Price
Fixed Price
Priced
separately
Minimum Price
 Zautomatyzowana wymiana
danych pomiędzy
przedsiębiorstwami
 SAP Polska 2004, 11
SAP NetWeaver™ - produkt roku, kat. rozwiązanie
Otwarta platforma integracyjna i aplikacyjna zapewniająca obniżenie całkowitych
kosztów eksploatacji
SAP NetWeaver™
INTEGRACJA LUDZI
Portal
Współpraca
INTEGRACJA INFORMACJI
Bus. Intelligence
Zarządz. wiedzą
Zarządzanie danymi podstawowymi
INTEGRACJA PROCESÓW
Broker
integracji
Zarządzanie
procesami biznes.
PLATFORMA APLIKACYJNA
J2EE
ABAP
Dowolność baz danych i systemów
operacyjnych
 SAP Polska 2004, 12
…
Zarządzanie cyklem życia
Infrastruktura złożonych aplikacji
Dostęp wielokanałowy
Jedna platforma integracji
dla wewnętrznych i
zewnętrznych systemów i
źródeł danych,
Łatwość wymiany danych,
informacji i wiedzy,
Zintegrowany i gotowy do
natychmiastowego użycia,
Łatwe rozszerzenie
rozwiązań SAP i integracja
rozwiązań zewnętrznych,
Technologia dla rozwoju
własnych aplikacji
Z rozwiązań SAP korzystają w Polsce














Elektrociepłownia Bydgoszcz S.A.
ENERGA Gdańska Kompania Energetyczna S.A.
Energetyka Kaliska S.A.
GE ENEA S.A. oddz. gł.
Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny S.A.
Lubelskie Zakłady Energetyczne S.A.
Łódzki Zakład Energetyczny S.A.
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
Zakład Energetyczny Tarnów S.A.
Zakład Energetyczny Toruń S.A.
Zakład Energetyczny Wrocław S.A.
Zamojska Korporacja Energetyczna S.A.
Zespół Elektrociepłowni Kraków S.A.
Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin S.A.
 SAP Polska 2004, 13
Download