Rozwiązanie firmy SAP dla branży górniczej Zarządzanie logistyką

advertisement
Jak zmieniać,
żeby wygrywać?
Rozwiązania SAP wspierające procesy
branży górniczej – architektura
rozwiązania i branżowe przykłady
wdrożeń
Anna Różycka, Marcin Podwojski
SAP Polska
Agenda
Rozwiązanie firmy SAP dla branży górniczej
Zarządzanie logistyką – istotny element drogi ku rentowności
Rentowność – jak zapanować nad kosztami
Przykład wdrożenia w Deutsche Steinkohle AG (DSK)
 SAP AG
Agenda
Rozwiązanie firmy SAP dla branży górniczej
Zarządzanie logistyką – istotny element drogi ku rentowności
Rentowność – jak zapanować nad kosztami
Przykład wdrożenia w Deutsche Steinkohle AG (DSK)
 SAP AG
SAP dzisiaj – w skrócie
Przychody SAP AG w 2004 r.: 7,5 mld EUR





Ponad 80 000 instalacji
Ponad 24 000 firm wykorzystujących rozwiązania SAP
Blisko 200 firm wydobywczych używa rozwiązań SAP
28 rozwiązań branżowych
30 945 pracowników (czerwiec 2004)
12 milionów użytkowników w przeszło 120 krajach współpracuje z
nami, by
 zintegrować swoje procesy biznesowe
 zwiększyć swoją konkurencyjność
 uzyskać wyższy zwrot z inwestycji przy obniżeniu całkowitych kosztów
eksploatacji
Wyjątkowa społeczność partnerska
 Ponad 1 500 partnerów
 Przeszło 180 000 certyfikatów dla partnerów SAP
 SAP AG
SAP Polska – 10 lat na rynku
wrzesień 1995 r. - rozpoczęcie działalności w Polsce
 Ponad 750 Klientów w Polsce
 44%
z pierwszej setki największych polskich firm korzysta z rozwiązań SAP
(DiS 2005)
57.000 użytkowników końcowych rozwiązań SAP w Polsce
(DiS 2005)
 Ponad
Resource Management, w tym Kadry i Płace przetwarzane co
miesiąc dla 300.000 pracowników
 Human





 SAP AG
50 firm partnerskich (w tym 20 partnerów SAP Business One)
ok. 150 pracowników
Ponad 600 konsultantów rozwiązań SAP (SAP i partnerzy)
lokalne wsparcie serwisowe (24 h x7 dni, ISO 9002)
dwa biura - w Warszawie i we Wrocławiu
Kapitalizacja giełdowa z 22.08.02 (mld USD)
 SAP AG
10
CVRD
AngloGold
5
0
Firmy z instalacjami SAP
8 z 10 największych firm wydobywczych używa rozwiązań SAP
Teck Cominco
Lonmin
Falconbridge
Freeport
Xstrata
Noranda
Placer Dome
Phelps Dodge
Pechiney
Inco
Impala
WMC
15
Alcan
20
Newmont
25
Anglo
30
Alcoa
Rio Tinto
35
BHPB
20 największych firm wydobywczych (kapitalizacja
giełdowa)
Jesteśmy dumni z naszej bazy klientów SAP w branży
wydobywczej
Węgiel
 SAP AG
Ruda żelaza
Ruda miedzi
Nikiel, cynk,
ołów, srebro
Złoto, diamenty
Pozostałe
Łańcuch tworzenia wartości w branży wydobywczej
Zintegrowane analizy / Działania
Enterprise
Management
Upstream
Supply
Manufacturing
Strategic
Enterprise
Management
Zarządzanie strategią
Analizy operacyjne
Business
Analytics
Exploration &
Appraisal
Business
Intelligence &
Decision Support
Development
Production
Supply Chain
Exchange &
Acquire, Trade
Planning &
Throughput
& Sell
Optimization
Handling
Manufacturing
Planning &
Optimization
Manufacturing
Process
Employee
Relationship
Management &
Workforce
Analytics
Accounting
Scheduling
Marketing
Disposal
Primary
Secondary
Inventory
Distribution & Distribution &
Management
Transport Transportation
Batch Manufacturing
Blending &
Packaging
Product Quality
Management
Marketing
Contracts, Sales & Pricing
Service
Analytics
Service Station
& Convenience
Retailing
Convenience Retailing
Fuels Management
Site & Headquarter
Accounting
Business Analysis &
Reporting
Specify & Design
Procure & Build
Operate & Maintain
Decommission & Dispose
Employee Life-Cycle &
Transaction Management
Procurement
Financial Supply Chain
Management
Environment, Health and
Safety
Business
Support
Śledzenie procesów i kontrola u źródła
Joint Venture
Management
Sales, Service &
Marketing
Enterprise Asset
Management
Zgodność z wymogami prawa
Strategiczna komunikacja
mySAP
SEM
mySAP
Financials
mySAP
HR
mySAP
SCM
mySAP
SRM
Procesy biznesowe
 SAP AG
mySAP
IS
Mining
mySAP
PLM
mySAP
CRM
SAP umożliwia realizację procesów biznesowych w łańcuchu
tworzenia wartości w branży wydobywczej
Dostawcy i
kontrahenci
Zarządzanie projektem
kapitałowym
Wydobycie
Przetwarzanie
Transport
Marketing
Planowanie biznesowe
Zarządzanie ryzykiem korporacji
Rozwiązania
Budżetowanie i prognozy
branżowe
Planowanie łańcucha dostaw
Planowanie popytu
Optymalizacja sieci logistycznej
Harmonogramowanie transportu
Funkcjonalność
dla biznesu
Zarządzanie produkcją
Planowanie wydobycia
PlanowanieOtwarta
produkcji
Realizacja i kontrola
produkcji
platforma
Zapewnienie
jakości
integracji
Wewnętrzne procesy logistyczne
Zgodność z przepisami
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Medycyna pracy
Zarządzanie emisjami
Sprzęt
Zarządzanie aktywami trwałymi organizacji
Zarządzanie inwestycjami
Gospodarka remontowa / utrzymanie ruchu
Wyłączenia
Zarządzanie dostawami
Strategiczne źródła dostaw
Nabycie materiałów pośrednich i usług
Uzupełnianie zapasów dla odległych lokalizacji
 SAP AG
Od kontaktu do rozliczenia
Zarządzanie kontraktami
Pobieranie próbek i fakturowanie
Realizacja transportu
Klienci i dostawcy
usług
Agenda
Rozwiązanie firmy SAP dla branży górniczej
Zarządzanie logistyką – istotny element drogi ku rentowności
Rentowność – jak zapanować nad kosztami
Przykład wdrożenia w Deutsche Steinkohle AG (DSK)
 SAP AG
Wyzwanie: Zrównoważenie planowania typu „Push” w
ramach wydobycia i planowania typu „Pull” dla klienta
Popyt
Planowanie PULL
„Rytm wydobycia“
Planowanie PUSH
Klient
Na podstawie:
• Plany geologiczne
• Maks. wykorzystania
zasobów
Wydobycie
 SAP AG
Hałda
Na podstawie:
• Popyt ze strony klienta
• Harmonogram wysyłki
Hałda
Przetwarzanie
Transport koleją
do portu
Harmonogram
wysyłki
Hałda
Wizja: całościowe, zintegrowane rozwiązanie w
zakresie łańcucha dostaw
Wydobycie
Przetwarzanie
Produkcja
LOM
Tygodniowo
Dziennie
Realizacja
dzienna
i zmianowa
Wewnętrzny
transport
Planowanie
produkcji
Górniczej
Prognoza
sprzedaży
Zintegrowane planowanie łańcucha dostaw
Szczegółowy
harmonogram
wydobycia
Szczegółowy
harmonogram
przetwarzania
Produkcja, Remonty,
Gospodarka materiałowa,
Kontrola jakości
Produkcja, Remonty,
Gospodarka materiałowa,
Kontrola jakości
Zarządzanie kadrami
Zarządzanie kadrami
Finanse i kontroling
Finanse i kontroling
Harmonogram dostaw koleją
Realizacja dostaw koleją
Sprzedaż, Logistyka,
Transport samochodowy,
Kontrola jakości
Monitorowanie procesów, automatyka przemysłowa
 SAP AG
Sprzedaż i
wysyłka
Rozliczenia
Agenda
Rozwiązanie firmy SAP dla branży górniczej
Zarządzanie logistyką – istotny element drogi ku rentowności
Rentowność – jak zapanować nad kosztami
Przykład wdrożenia w Deutsche Steinkohle AG (DSK)
 SAP AG
Wizja kontroli kosztów i rentowności w łańcuchu
wartości
Wydobycie
Przetwarzanie
Produkcja
Planowanie
Wewnętrzny
transport
Planowanie
produkcji
Górniczej
Sprzedaż i
wysyłka
Prognoza
sprzedaży
Zintegrowane planowanie łańcucha dostaw
Budżetowanie
Koszty wydobycia, przetwarzania
i logistyki wewnętrznej
Realizacja
Produkcja, Remonty,
Gospodarka materiałowa,
Kontrola jakości
Produkcja, Remonty,
Gospodarka materiałowa,
Kontrola jakości
Zarządzanie kadrami
Zarządzanie kadrami
Finanse i kontroling
Finanse i kontroling
Koszty sprzedaży
i transportu
Realizacja dostaw koleją
Sprzedaż, Logistyka,
Transport samochodowy,
Kontrola jakości
Rozliczenia
Miesięczne dane rzeczywiste
Koszty wydobycia, przetwarzania
i logistyki wewnętrznej
 SAP AG
Koszty sprzedaży
i transportu
Zintegrowane planowanie finansowe
Zarządzanie portfelem
Analiza rynku
• Analiza rynku
• Wartość dla akcjonariuszy
• Analiza technologii
• Gap analysis
...
• Analiza wrażliwości
Zintegrowane sprawozdania finansowe
RW
Cash Flow
• Przychody netto
• KWS
• Koszty ogólne
Bilans
• Metoda pośrednia / • Zwiększenie
wartości majątku
bezpośrednia
• Cash Flow operacyjny,
inwestycyjny, finansowy
Plan rentowności
Plan MPK
• Przychody netto
• Koszty marketingu
• KWS
• Koszty ogólne
Plan inwestycji
• Budżet na inwestycje
...
• Promocja / reklama
• Narzuty
Plan sprzedaży
 SAP AG
Plan zatrudnienia
Plan kosztów IT
• Wielkość sprzedaży
• Nowi pracownicy
• Zakupy nowego sprzętu
• Rabaty
• Wynagrodzenia
• Koszty obsługi
teleinformatycznej
...
Agenda
Rozwiązanie firmy SAP dla branży górniczej
Zarządzanie logistyką – istotny element drogi ku rentowności
Rentowność – jak zapanować nad kosztami
Przykład wdrożenia w Deutsche Steinkohle AG (DSK)
 SAP AG
mySAP EC&O
Deutsche Steinkohle AG (DSK) –
firma powstała w 1998 w wyniku
połączenia koncernów górniczych
Ruhrkohle Bergbau AG oraz
Saarbergwerke AG. Przy
zatrudnieniu 45000 pracowników
DSK wydobywa rocznie około 38
milionów ton węgla kamiennego.
 SAP AG
Maszyny i urządzenia
wykorzystywane w procesie
wydobycia węgla kamiennego są
niezwykle drogie, a co za tym
idzie kosztowne są również
wszelkie ich przestoje. To jeden z
głównych powodów, dla których
Deutsche Steinkohle AG
zdecydowało o wyborze SAP, a
zwłaszcza rozwiązań do
zarządzania remontami oraz
narzędziami i wyposażeniem
(ETM). Od momentu rozpoczęcie
użytkowania systemu SAP spółka
Deutsche Steinkohle AG
zanotowała 9% oszczędności
kosztów utrzymania wyposażenia i
narzędzi.
http://www.deutsche-steinkohle.de/
SUKCES
WDROŻENIOWY
“Oszczędności kosztów rzędu 9% z
zastosowaniem SAP Equipment &
Tools Management”
“SAP ETM wartościowym rozwiązaniem, które pozwala
na bieżące monitorowanie kosztów związanych z
użytkowaniem maszyn i urządzeń.”
Alois Matena, Project Manager
Deutsche Steinkohle AG (DSK), Germany
Zakres wdrożenia systemu SAP w DSK
Jedno z największych wdrożeń systemów SAP
w branży wydobywczej:














 SAP AG
Rachunkowość finansowa
Środki trwałe
Controlling
Treasury
Gospodarka materiałowa
Planowanie produkcji, zarządzanie procesem
produkcyjnym
Zarządzanie remontami i utrzymaniem ruchu
oraz zarządzanie narzędziami
Zarządzenie inwestycjami
Zarządzanie projektami
Zarządzanie transportem węgla i kamienia
Zarządzanie nieruchomościami
Zarządzanie kadrami i płacami
Zarządzanie relacjami z dostawcami
EH&S
Zakres wdrożenia systemu SAP w DSK c.d.
W trosce o środowisko, zdrowie i bezpieczeństwo pracy
pracowników
EH&S (Environment, Health and Safety – BHP i ochrona
środowiska)
Zarządzanie substancjami niebezpiecznymi
Zarządzanie jakością produktu
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
Zarządzanie pomiarami i analizy ryzyka
Medycyna pracy
 SAP AG
Dlaczego SAP?
o SAP jest wiodącym światowym dostawcą zintegrowanej aplikacji dla sektora wydobywczego
o SAP jest wiarygodnym partnerem, zapewniającym bezpieczeństwo inwestycji i gwarancję sukcesu
wdrożenia
o Procesy branży wydobywczej są odzwierciedlone w rozwiązaniach SAP
o SAP zrealizował z sukcesem złożone przedsięwzięcia wdrożeniowe w branży wydobywczej w
Polsce – KGHM Polska Miedź S.A.
o Rozwiązania SAP są elastyczne i otwarte, znakomicie sprawdzają się w wielkich koncernach i
holdingach, jak i firmach średniej wielkości
o Poprzez swoją funkcjonalność rozwiązania SAP umożliwiają pełną kontrolę kosztów, budżetowanie
oraz efektywne zarządzanie produkcją i logistyką dystrybucji
o Rozwiązania SAP bazują na nowoczesnej, sprawdzonej technologii informatycznej, dzięki której
możliwe jest stworzenie w pełni zintegrowanego środowiska efektywnie wspierającego potrzeby
biznesu
o Rozwiązania SAP to inwestycja w teraźniejszość i przyszłość przedsiębiorstwa
 SAP AG
Download