Nagłówek - Administracja

advertisement
System Przeciwdziałania
Zagrożeniom Korupcyjnym
Warszawa, 05 kwietnia 2011r.
copyright (c) 2007 DGA S.A. | All rights reserved.
Cel
 Głównym celem SPZK jest minimalizacja ryzyka występowania okazji do
nadużyć oraz wdrożenie skutecznych mechanizmów kontrolnych.
 Własna metodyka prowadzenia analizy ryzyka pomaga, określić miejsca w
organizacji w których mogą wystąpić zagrożenia.
Analiza aktów prawnych
Identyfikacja zagrożeń/podatności
Szacowanie ryzyka
copyright (c) 2007 DGA S.A. | All rights reserved.
2
Korzyści z wdrożenia
 Budowanie wizerunku organizacji przejrzystej i profesjonalnie
zarządzanej.
 Informacja o nowych ryzykach i poznanie już zidentyfikowanych ryzyk
związanych z działaniami organizacji - Mapa Ryzyka.
 Ograniczenie utraty środków wynikających z działań korupcyjnych.
 Poczucie bezpieczeństwa dla pracowników przez jasno i przejrzyście
zdefiniowane procesy decyzyjne.
 Znaczne wyeliminowanie uznaniowości pracownika przy
podejmowaniu decyzji.
copyright (c) 2007 DGA S.A. | All rights reserved.
3
Realizacja projektu
 W projekcie bierze udział 30 Jednostek Samorządu Terytorialnego z
całego kraju. Przeszkolonych zostanie ponad 2100 osób.
 Zakończenie – wrzesień 2011r.
 Stworzenie możliwości do analizy porównawczej.
Poszczególne etapy projektu
ETAP 3
ETAP 2
ETAP 1
Szkolenie
wstępne dla
Kierownictwa i
Pracowników
ETAP 6
ETAP 5
ETAP 4
Szacowanie
ryzyka
Rozwiązywanie
problemów
Plan
minimalizacji
ryzyka
Identyfikacja
zagrożeń
Szkolenie
wstępne dla
grupy roboczej
Zarządzanie projektem
Transfer wiedzy
copyright (c) 2007 DGA S.A. | All rights reserved.
4
Wypracowane rozwiązania
 Portale wymiany danych
 Prowadzenie moderowanego forum dla obywateli
 Monitoring oraz strefy kontrolowanego dostępu
 Analiza zagrożeń przez najwyższe kierownictwo
 Bezpieczeństwo informacji (Poufność, Integralność, Dostępność)
 Informatyczne programy nadzorujące (ERP, workflow)
copyright (c) 2007 DGA S.A. | All rights reserved.
5
Zapraszamy do naszych biur
Doradztwo Gospodarcze DGA S.A.
Biuro w Poznaniu
Biuro w Warszawie
ul. Towarowa 35 61-896 Poznań
Al. Jana Pawła II 12 00-124 Warszawa
telefon.: +48 61 859 59 00,
telefon.: +48 22 850 90 50,
faks: +48 61 859 59 01
faks: +48 22 850 90 51
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
www.DGA.pl
www.DGA.pl
Michał Borucki
Prokurent DGA S.A
e-mail: michal.[email protected]
mobile: 601 808 742
Zapraszam do zadawania pytań
Download