Microsoft PowerPoint - Szacunkowy dob\363r pompy

advertisement
07/10/2013
Szacunkowy dobór pompy ciepła
© 2009 Panasonic Marketing Europe GmbH / All rights reserved
1
07/10/2013
Szacunkowe zapotrzebowanie na ciepło w
domku jednorodzinnym:
1.
2.
3.
4.
5.
Budynki pasywne (izolacja cieplna, potrójne szyby, rekuperacja) =15W/m2
Budynki niskoenergetyczne (izolacja cieplna, szyby izolowane, rekuperacja) = 25-40W/m2
Budynki nowe (izolacja cieplna, potrójne szyby) = 40-60W/m2
Budynki modernizowane (izolacja cieplna, podwójne szyby) = 60-80W/m2
Budynki niemodernizowane (brak izolacji cieplnej, podwójne szyby) = >100W/m2
*Dla pomieszczeń o wysokości 2,5m!
Dla pomieszczeń wyższych (do 4m) moc należy zwiększyć!! odnosząc się do kubatury…….
„Nowa moc” = Moc szacowana dla wysokości 2,5m *(wysokość rzeczywista) / 2,5
np. dla domu o wysokości pomieszczeń 3m: 50W*3/2,5=60W/m2
© 2009 Panasonic Marketing Europe GmbH / All rights reserved
2
07/10/2013
System i punkt biwalentny
System biwalentny jest to system, w którym poza pompą ciepła jest także tradycyjne
źródło ciepła – kocioł grzewczy, grzałki elektryczne itp. W takiej instalacji wystarczy
pompa ciepła o mniejszej mocy.
Temperaturę, którą należy uznać za graniczną dla uruchomienia konwencjonalnego
źródła ciepła nazywamy punktem biwalencji.
Wyznaczanie punktu biwalencji:
„80%”= (Temp. wewn.- Temp. zewn. proj.)* 80%. np. [20-(-20)]*80%=32.
Temp. biwalencji = Temp. wewn. - ”80%” np. 20-32=-12stC
1. Projektowe obciążenie cieplne *0,8 = moc w punkcie biwalencji. np. 7,5kW*0,8=6kW
2. Dobrać pompę o mocy >=(6kW) w punkcie biwalencji
3. Sprawdzić dostępną moc grzałek
© 2009 Panasonic Marketing Europe GmbH / All rights reserved
3
07/10/2013
Dobór pompy ciepła
© 2009 Panasonic Marketing Europe GmbH / All rights reserved
4
07/10/2013
Przykładowe dane sezonowe dla Warszawy
Temperatury w sezonie grzewczym
Temperatura powietrza
zewnętrznego [C]
Liczba godzin [h]
- 27 ÷ - 20
18
- 19 ÷ - 10
274
-9÷-1
1265
0
390
+1÷+5
1669
+ 6 ÷ + 10
849
Suma
4465
Jeżeli punkt biwalencji (pompa ciepła + grzałki elektryczne) założymy na poziomie
-10stC, to liczba godzin, kiedy pompa ciepła będzie wspomagała się grzałkami
elektrycznymi wynosi niecałe 300 godzin (czyli około 7% czasu). Tylko w tym
czasie drugie źródło ciepła będzie musiało się załączyć i dogrzać wodę. Dogrzanie
nie oznacza pracy grzałek na pełnej mocy, grzałki są stopniowane, co dodatkowo
wpływa na obniżenie kosztów ich pracy.
© 2009 Panasonic Marketing Europe GmbH / All rights reserved
5
07/10/2013
„Ekonomiczne COP”
© 2009 Panasonic Marketing Europe GmbH / All rights reserved
6
07/10/2013
Dziękuję za uwagę!
© 2009 Panasonic Marketing Europe GmbH / All rights reserved
7
Download