Pompy ciepła powietrze woda serii T-CAP, czyli stała

advertisement
28/10/2013
Pompy ciepła powietrze woda serii T-CAP,
czyli stała wydajność grzewcza do
temperatury zewnętrznej -15stC.
© 2009 Panasonic Marketing Europe GmbH / All rights reserved
1
28/10/2013
Typoszereg pomp ciepła PANASONIC:
Seria pomp ciepła HT
(High Temperature)
umożliwia produkcję
wody o temperaturze
65stC, stanowi to
doskonałą alternatywę
dla istniejących kotłów
grzewczych.
Seria pomp ciepła T-CAP
(Total Capacity) utrzymuje
stałą wydajność grzewczą
do temp. -15stC.
Seria pomp ciepła
Wysokowydajnych o
współczynniku
efektywności
grzewczej COP = 5 i
szerokim
typoszeregu
wydajności
© 2009 Panasonic Marketing Europe GmbH / All rights reserved
2
28/10/2013
Układ chłodniczy w serii T-cap:
Gaz LP
R410A
Gaz LP
Gas HP
Woda
Gaz HP
Gaz HP
Wymiennik
freon/powietrze
(Parownik)
Gaz LP
Gaz LP
Zwiększona
wydajność przy
odparowaniu w
niskich
temperaturach
Wymiennik
freon/woda
(Skraplacz)
Sprężarka
Ciecz LP
Bypass
EZR
Zbiornik
100% ciecz LP
Główny EZR
Ciecz HP
Ciecz LP
Bypass
Dochładzacz
Zewnętrzna rura
Czynnik o niskiej
temperaturze (2 fazy)
Wewnętrzna rura (Przewodzenie ciepła)
Czynnik o wysokiej
temperaturze (Ciecz)
© 2009 Panasonic Marketing Europe GmbH / All rights reserved
3
28/10/2013
Zasada działania serii T-cap:
Dochłodzenie
Wydajność grzewcza
ra
B
ei
ne
in
śi
C
4
HP
3
5
Normalny układ
1 do 2: Czynnik odparowuje: ciśnienie oraz
temperatura się nie zmieniają, natomiast rośnie
entalpia (pobierane jest ciepło). Ciecz odbiera i
akumuluje ciepło z powietrza.
Na wejściu do parownika: Mix cieczy i pary
Na wyjściu z parownika: Przegrzana para o
niskim ciśnieniu.
2 do 3: Proces sprężania
Sprężanie
LP
1
2
Zwiększona wydajność parowania
Wydajność chłodnicza
Praca sprężania
3 do 4: Czynnik skrapla się: ciśnienie się
nie zmienia, proces zachodzi w wysokiej
Entalpia kJ/Kg
temperaturze umożliwiającej oddanie
4 to 5: Dochłodzenie cieczy w dochładzaczu.
ciepła do wody w instalacji, która będzie
5 to 1: Element rozprężny (nagłe obniżenie
ogrzana (entalpia maleje).
ciśnienia) część cieczy odparowuje.
Na wejściu: para o wysokiej temperaturze i
Na wejściu: ciecz o wysokim ciśnieniu
ciśnieniu.
Na wyjściu: Mix cieczy i pary o niskim ciśnieniu Na wyjściu: ciecz o wysokiej temperaturze i
Powrót 1 do 2
ciśnieniu.
© 2009 Panasonic Marketing Europe GmbH / All rights reserved
4
28/10/2013
Podwójny wymiennik:
Układ chłodniczy w serii T-cap wyposażony jest w dochładzacz, który schładza
czynnik w postaci cieczy wychodzącej ze skraplacza. Ponadto, jednostka 9kW T-Cap
posiada powiększony wymiennik z dwoma wentylatorami. Takie przewymiarowanie w
korzystny sposób wpływa na wydajność urządzenia. Przewymiarowanie wymiennika
oraz zastosowanie dochładzacza umożliwia utrzymanie stałej wydajności grzewczej do
-15stC na zewnątrz.
Podwójny
wentylator
Agregat T-Cap 9KW
© 2009 Panasonic Marketing Europe GmbH / All rights reserved
5
28/10/2013
Porównanie pompy ciepła T-CAP ze standardową
pompą ciepła powietrze/woda (9 kW)
WH-SDF09C6E5
WH-SXF09D6E5
Krzywe wydajności grzewczej w funkcji temperatury zewnętrznej dla standardowych
urządzeń (po lewej) i serii T-CAP (po prawej). Poszczególne kolory oznaczają
temperatury wody na zasilaniu obiegu grzewczego.
6
© 2009 Panasonic Marketing Europe GmbH / All rights reserved
6
28/10/2013
Porównanie pompy ciepła T-cap ze standardową pompą
ciepła powietrze/woda (9,12 kW)
WH-SDF12C6E5
WH-SXF09D6E5
Przykładowo dla zapotrzebowania na ciepło dla domu w ilości 9 kW (T wody = 45stC), seria
T-CAP będzie wymagała uruchomienia dodatkowej grzałki elektrycznej przy temperaturze
zewnętrznych poniżej -15stC, seria standardowa o większej wydajności nominalnej (12 kW)
przy temperaturze zewnętrznej poniżej -8stC.
7
© 2009 Panasonic Marketing Europe GmbH / All rights reserved
7
28/10/2013
Wydajności grzewcze dla modelu: T-Cap 9kW
COP dla modelu T-CAP 9 kW (dla temperatury zewnętrznej -15stC i temperaturze
wody na zasilaniu instalacji 35stC) wynosi 2,54.
© 2009 Panasonic Marketing Europe GmbH / All rights reserved
8
28/10/2013
„Ekonomiczne COP”
© 2009 Panasonic Marketing Europe GmbH / All rights reserved
9
28/10/2013
www.panasonicproclub.com
© 2009 Panasonic Marketing Europe GmbH / All rights reserved
10
28/10/2013
Przykładowy dom 150m2 w Warszawie:
Podstawowe dane:
Lokalizacja: Warszawa (-20stC)
Typ instalacji: podłogowa (35stC)
Temp. wewn.: 20stC
Rok budowy: 1995 (
Zbiornik CWU: 200l (50stC)
Ilość osób: 4os
Cena za kWh: 55 groszy
Pompa ciepła: 9kW T-CAP
Wyniki: Roczne koszty zużycia
energii elektrycznej: 3069 PLN
Ogrzewanie: 1814 PLN
C.W.U.: 756 PLN
Pompa obiegowa: 499 PLN
Średnie roczne COP = 3,7
© 2009 Panasonic Marketing Europe GmbH / All rights reserved
11
28/10/2013
Dziękuję za uwagę
© 2009 Panasonic Marketing Europe GmbH / All rights reserved
12
Download