Woda ciecz niezywkła - Gimnazjum Nr 1 w Niedrzwicy Dużej

advertisement
Projekt edukacyjny
„WODA – CIECZ NIEZWYKŁA”
W dniu 6 kwietnia 2011r. odbyła się prezentacja projektu: „Woda – ciecz niezwykła”
realizowanego przez uczniów klas drugich Gimnazjum Nr 1 w Niedrzwicy Dużej.
W projekcie tym wzięli udział następujący uczniowie:
kl.IIa
1. Przemysław Gadziak
kl.IIb
1. Magdalena Sieńczyk
2. Agnieszka Gadziak
3. Andrzej Pietras
4. Marcin Murlak
5. Daniel Trepiak
kl.IId
1. Marta Niezbecka
2. Szymon Kowalczyk
3. Magdalena Tymińska
4. Emil Jacak
5. Hubert Bielecki
6. Karol Konieczny
7. Przemysław Chmielik
8. Jarosław Rak
9. Marcin Frąk
10. Damian Jędruch
Opiekunami projektu byli nauczyciele: Elżbieta Węgorek, Aleksandra Flis, Ryszard Golec
Uczniowie wybrali temat o wodzie ponieważ jest to substancja występująca powszechnie
w przyrodzie i jest podstawą naszego istnienia. Postanowili przy pomocy prezentacji
multimedialnych pokazać społeczności gimnazjalnej, dlaczego woda jest dla nas taka ważna
i dlaczego należy ją bezwzględnie szanować oraz zapoznali zgromadzonych na prezentacji
z ekologicznymi metodami pozyskiwania energii.
W celu realizacji zadań uczniowie podzielili się na trzy grupy, które zajęły się
opracowaniem następujących zagadnień:
1. Poszukujemy niezwykłych właściwości wody
2. Czysta energia, czyste środowisko
3. Woda w literaturze i sztuce
Uczestnicy projektu mają nadzieję, że swoją pracą przyczynili się do upowszechnienia
wiadomości o wodzie i zachęcili wszystkich obecnych na prezentacji do racjonalnego korzystania
z jej zasobów.
Download