LITERATURA NAJNOWSZA

advertisement
LITERATURA NAJNOWSZA
UTWORY LITERACKIE
PROZA
Marek Bieńczyk, Terminal, Warszawa 1994;
Stefan Chwin, Hanemann, Gdańsk 1995;
Izabela Filipiak, Absolutna amnezja, Poznań 1995;
Natasza Goerke, Fractale, Poznań 1994;
Manuela Gretkowska: Tarot paryski, Warszawa 1995;
Paweł Huelle, Weiser Dawidek, Gdańsk 1987; Mercedes benz. Z listów do Hrabala, Kraków
2002; Castorp, Gdańsk 2004;
Zbigniew Kruszyński, Ostatni raport, Warszawa 2009;
Wojciech Kuczok, Gnój, Warszawa 2003;
Antoni Libera, Madame, Kraków 1999;
Mikołaj Łoziński, Reisefieber, Kraków 2006;
Dorota Masłowska, Wojna polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną, Warszawa 2002; Paw
królowej, Warszawa 2006;
Wiesław Myśliwski, Traktat o łuskaniu fasoli, Kraków 2007;
Daniel Odija, Tartak, Wołowiec 2003;
Jerzy Pilch, Spis cudzołożnic, Londyn 1993 (i nast.); Bezpowrotnie utracona leworęczność,
Kraków 1998;
Eustachy Rylski, Po śniadaniu, Warszawa 2009;
Andrzej Stasiuk, Mury Hebronu, Warszawa 1992; Opowieści galicyjskie, Kraków 1995;
Dukla, Czarne 1999; Jadąc do Babadag, Czarne 2004;
Bronisław Świderski, Asystent śmierci, Warszawa 2007;
Olga Tokarczuk, Dom dzienny, dom nocny, Wałbrzych 1998; Prawiek i inne czasy, Warszawa
1996; Bieguni, Kraków 2007;
Magdalena Tulli, Sny i kamienie, Warszawa 1995;
Krzysztof Varga, Tequila, Warszawa 2001;
Adam Wiedemann, Sceny łóżkowe, Kraków 2005;
Mariusz Wilk, Dom nad Oniego, Warszawa 2006;
Michał Witkowski, Lubiewo, Kraków 2005 (i nast.).
POEZJA
Antologia nowej poezji polskiej 1990–1999, red. M. Czyżowski i R. Honet, Kraków 2000;
Macie swoich poetów. Liryka polska urodzona po 1960 roku. Wypisy, wybór i oprac. P. DuninWąsowicz, J. Klejnocki, K. Varga, Warszawa 1996 (wyd. drugie 1997);
Po Wojaczku 2: „bruLion” i niezależni, red. J. Klejnocki, t. 1–2, Warszawa 1991–1992;
Miłosz Biedrzycki, wybór wierszy;
Wojciech Bonowicz, wybór wierszy;
Marzena Broda, Światło przestrzeni, Kraków 1990; Cudzoziemszczyzna, Poznań 1996;
Maria Cyranowicz, wybór wierszy;
Tadeusz Dąbrowski, wybór wierszy;
Mariusz Grzebalski, wybór wierszy;
Roman Honet, wybór wierszy;
Krzysztof Jaworski, wybór wierszy;
Marzanna Bogumiła Kielar, wybór wierszy;
Jarosław Klejnocki, wybór wierszy;
Krzysztof Koehler, wybór wierszy;
Joanna Mueller, wybór wierszy;
Andrzej Niewiadomski, wybór wierszy;
Jacek Podsiadło, Wiersze zebrane, Warszawa 1998; I ja pobiegłem w tę mgłę. Wiersze wybrane,
wybór i przedmowa P. Marcinkiewicz, Kraków 2000; Wiersze zebrane, Warszawa 2003;
Tomasz Różycki, wybór wierszy; Dwanaście stacji, Kraków 2004;
Marcin Sendecki, wybór wierszy;
Andrzej Sosnowski, Dożynki 1987-2003, Wrocław 2006;
Artur Szlosarek, wybór wierszy;
Janusz Szuber: wybór wierszy;
Marcin Świetlicki: wybór wierszy;
Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki: Poezja jako miejsce na ziemi 1988-2003, Wrocław 2006
Izabelin 1999, Daleko stąd zostawiłem swoje dawne i niedawne ciało, Kraków 2003
Adam Wiedemann, wybór wierszy;
Grzegorz Wróblewski: Ciamkowatość życia, Warszawa – Kraków 1992; Planety, Warszawa
1994.
DRAMAT
Pokolenie porno i inne niesmaczne utwory teatralne. Antologia najnowszego dramatu
polskiego w wyborze Romana Pawłowskiego, Kraków 2004;
Made in Poland. Dziewięć sztuk teatralnych z Polski w wyborze Romana Pawłowskiego,
Kraków 2006;
Opracowania
Bereś Stanisław, Historia literatury polskiej w rozmowach. XX i XXI wiek, Warszawa 2003;
Browarny Wojciech, Opowieści niedyskretne. Formy autorefleksyjne w prozie polskiej lat
dziewięćdziesiątych, Wrocław 2002;
Była sobie krytyka. Wybór tekstów z lat dziewięćdziesiątych i pierwszych, Katowice 2003;
Czapliński Przemysław, Ślady przełomu. O prozie polskiej 1976-1996, Kraków 1997;
Czapliński Przemysław, Efekt bierności. Literatura w czasie normalnym, Kraków 2004;
Czapliński Przemysław, Leciński Maciej, Szybowicz Eliza, Warkocki Błażej, Kalendarium
życia literackiego 1976-2000, Kraków 2003;
Czapliński Przemysław, Powrót Centrali. Literatura w nowej rzeczywistości, Kraków 2007;
Czapliński Przemysław, Ruchome marginesy. Szkice o literaturze lat 90., Kraków 2002;
Czapliński Przemysław, Świat podrobiony. Krytyka i literatura wobec nowej rzeczywistości,
Kraków 2003;
Czapliński Przemysław, Wzniosłe tęsknoty. Nostalgie w prozie lat dziewięćdziesiątych,
Kraków 2001;
Czapliński Przemysław, Śliwiński Piotr, Literatura polska 1976-1998. Przewodnik po prozie i
poezji, Kraków 2000;
Dunin Kinga, Czytając Polskę. Literatura polska po roku 1989 wobec dylematów
nowoczesności, Warszawa 2004;
Dunin-Wąsowicz Paweł, Oko smoka. Literatura tzw. Pokolenia „bruLionu” wobec
rzeczywistości III RP, Warszawa 2000;
Gada!zabić? pantologia neolingwizmu, red. Maria Cyranowicz i Paweł Kozioł, Warszawa
2005;
Glensk Urszula, Proza wyzwolonej generacji 1989-1999, Kraków 2002;
Gutorow Jacek, Niepodległość głosu. Szkice o poezji polskiej po 1968 roku, Kraków 2003;
Gutorow Jacek, Urwany ślad. O wierszach Karpowicza, Różewicza i Sosnowskiego, Wrocław
2007;
Jarzębski Jerzy, Apetyt na Przemianę. Notatki o prozie współczesnej, Kraków 1997;
Klejnocki Jarosław, Literatura w czasach zarazy. Szkice i polemiki, Warszawa 2006;
Klejnocki Jarosław, Sosnowski Jerzy, Chwilowe zawieszenie broni. O twórczości tzw.
Pokolenia „bruLionu” (1986-1996), Warszawa 1996;
Lachman Magdalena, Gry z „tandetą” w prozie polskiej po 1989 roku, Kraków 2004;
Legeżyńska Anna, Krytyk jako domokrążca. Lekcje literatury z lat 90., Poznań 2002;
Literatura polska 1990-2000, t. 1-2, red. Tomasz Cieślak i Krystyna Pietrych, Kraków 2002;
Liternet.pl, red. Piotr Marecki, Kraków 2003;
Maliszewski Karol, Nasi klasycyści, nasi barbarzyńcy. Szkice o nowej poezji, Bydgoszcz
1999;
Maliszewski Karol, Nowa poezja polska 1989-1999, Wrocław 2005;
Nowa poezja polska. Twórcy – tematy – motywy, red. T. Cieślak i K. Pietrych, Kraków 2009;
Nowacki Dariusz, Zawód: czytelnik. Notatki o polskiej prozie lat 90, Kraków 1999;
Orska Joanna, Liryczne narracje. Nowe tendencje w poezji polskiej 1989-2006, Kraków 2006;
Orski Mieczysław, A mury runęły, Wrocław 1995;
Orski Mieczysław, Autokreacje i mitologie, Wrocław 1997;
Orski Mieczysław, Rozbite zwierciadło. Krytyczny przewodnik po gościńcach nowej polskiej
prozy, Wrocław 2006;
Parnas bis. Słownik literatury polskiej urodzonej po 1960 roku, wyd. trzecie i ostatnie, oprac.
P. Dunin-Wąsowicz, K. Varga, warszawa 1998;
Polska proza i poezja po 1989 roku wobec tradycji, red. Aleksander Główczewski i Maciej
Wróblewski, Toruń 2007;
Pospolite ruszenie. Czasopisma kulturalno-literackie w Polsce po 1989 roku, rozmowy z
redaktorami Piotr Marecki, Kraków 2005;
Śliwiński Piotr, Przygody z wolnością. Uwagi o poezji współczesnej, Kraków 2002;
„Teksty Drugie” 1996, nr 5 – zbiór artykułów;
Tekstylia bis. Słownik Młodej polskiej literatury, red. Piotr Marecki, Kraków 2006;
Tekstylia. O „rocznikach siedemdziesiątych”, red. Piotr Marecki, Igor Stokfiszewski, Michał
Witkowski, Kraków 2002;
Uniłowski Krzysztof, Koloniści i koczownicy. O najnowszej prozie i krytyce literackiej,
Kraków 2002;
Wieczorek Marcin, bruLion. Instrukcja obsługi, Kraków 2005.
Download