Specjalność: Zasoby ludzkie w organizacji

advertisement
Specjalność:
Zasoby ludzkie w organizacji
Zasoby Ludzkie w Organizacji
to specjalizacja, która stanowi
unikalne połączenie ekonomii,
zarządzania, psychologii, socjologii i
nauk prawnych.
No dobra, ale co dalej?
Czego uczymy?
Kim jesteśmy?
Podczas zajęć, przygotowujemy Was
do kariery HRowca, którego praca z
jednej strony może wiązać się z
projektowaniem stanowisk pracy,
siatki wynagrodzeń, systemu oceny
pracownika lub jego ścieżki kariery,
lecz z drugiej również na rekrutacji i
selekcji pracowników, szkoleniach,
koordynowaniu prac zespołów lub
motywowaniu do lepszej pracy.
Specjaliści HR stanowią swojego
rodzaju pomost pomiędzy interesem
organizacji oraz ludzi którzy w niej
pracują, starając się by nasza praca
była możliwie sprawna i wydajna,
lecz również dawała możliwie dużo
wewnętrznej satysfakcji i spełnienia.
Kto pyta nie błądzi…
Znajdujemy się na trzecim i czwartym piętrze
przy ulicy Towarowej 53 (bud. C), a nasz
sekretariat znajdziecie w pokoju 304.
e-mail: [email protected]
Nasza strona: www.kpips.ue.poznan.pl
Nasz facebook: https://www.facebook.com/zasobyludzkie
Prof. Jerzy Olszewski
Człowiek szczęście, miłośnik sportu
i pszczelarstwa. Jednocześnie
jednak wybitny ergonomik. Na co
dzień zajmuje się relacją pomiędzy
warunkami pracy, a zdrowiem
pracownika, także na zajęciach
staramy się nie garbić! Sport to
zdrowie, a dzień w pracy nie
powinien go rujnować.
Dr hab. Maciej Ławrynowicz
Prof. nadzw. UEP
Człowiek inspiracja. Ceni w innych
nieszablonowe myślenie…
szczególnie, kiedy przekuwa się ono
na działanie. Na co dzień zajmuje
się teorią organizacji, próbując
rozgryźć jak ludzie myślą, działają
i definiują swoją tożsamość przez
pryzmat miejsca, w którym pracują.
Dr Przemysław Piasecki
Człowiek do rzeczy. HR może być
tematem miękkim jednak on
zadba, abyście wyciągnęli z niego
wiedzę, która najlepiej przyda
Wam się w praktyce zawodowej.
Na co dzień zajmuje się
segmentacją pracy oraz nurtem
ekonomii personalnej.
Nasz nowy narybek
Mgr Alicja Koperska
Człowiek czyn. Certyfikowany
trener. Przez blisko rok pracowała
jako HRowiec, rekrutując
pracowników ICT, lecz zwróciła się
ku nauce. W swojej pracy próbuje
rozgryźć procesy grupowe i jak to
się dzieje, że pod wpływem innych
wyzwala się w nas więcej pomysłów
oraz energii do działania
Mgr Krzysztof Durczak
Człowiek gaduła. Nie mogąc znaleźć
pracy dopasowanej do swoich
studiów założył firmę, która
pozwoliła mu na spokojną i twórczą
naukę. Na co dzień zajmuje się
szczęściem, równowagą między
życiem zawodowym i prywatnym,
a ostatnio również wyobraźnią.
Dr Bartosz Sławecki
Jakościowiec z krwi i kości, a na
dodatek z pasją. Możecie się po
nim spodziewać wszystkiego, ale
tylko w pozytywnym znaczeniu.
Na co dzień zajmuje się
przedsiębiorczością społeczną,
obecnie zgłębiając ją wespół z
prof. Ławrynowiczem – którego
już znacie z poprzedniego slajdu.
Dr Anna Wach-Kąkolewicz
Humanistka, ale przede wszystkim
pedagog z ogromną wiedzą z obszaru
psychologii i zarządzania. Zabierze
was w podróż, która wyjaśni Wam
nie tylko w jaki sposób się uczymy,
ale też dlaczego, a także dlaczego w
ten czy inny sposób warto uczyć się
przez całe życie.
Prowadzący:
dr hab. Maciej Ławrynowicz
prof. nadzw. UEP
dr Bartosz Sławecki
dr Przemysław Piasecki
Nowoczesne koncepcje funkcji personalnej
Przedmiot realizowany z wykorzystaniem Narzędzia Pomiaru
Kapitału Ludzkiego (http://nkl.parp.gov.pl/) umożliwiającego
przedsiębiorstwom dokonywanie szeregu analiz obejmujących
koszty personalne oraz opłacalność inwestycji rozwojowych.
Dowiesz się, co kryje się pod pojęciami rentowność kapitału
ludzkiego lub wartość dodana przypadająca na 1 pracownika, w
jaki sposób wyliczyć wskaźniki średniego kosztu pozyskania
pracownika lub indywidualizacji rozwoju zawodowego, a przede
wszystkim jak na podstawie otrzymanych danych o pracownikach
sformułować rekomendacje dla kierownictwa firmy.
Ekonomia personalna
Jeśli pod koniec studiów zastanawiasz się, jak połączyć umiejętności
nabyte w ramach specjalności Zasoby Ludzkie w Organizacji z wiedzą z
Ekonomii, wybierz ten przedmiot (2 rok studiów II stopnia). Za pomocą
symulacji w arkuszu kalkulacyjnym zobaczysz, że zarządzaniu
zasobami ludzkimi bardzo blisko do ekonomicznych teorii kapitału
ludzkiego, agencji lub kosztów transakcyjnych.
Prowadzący:
dr Przemysław Piasecki
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
Ludzie to nie maszyny. W XXI wiek wkroczyliśmy z wiarą, że człowiek
dysponuje nie tylko siłami własnych rąk, lecz także wiedzą,
umiejętnościami, intelektem, kreatywnością, zaangażowaniem i
emocjami, które czynią go lepszym lub gorszym pracownikiem. Na
zajęciach z zarządzania zasobami ludzkimi omawiamy strategiczne
podejście organizacji do ludzi, projektowanie ich pracy. Poruszamy
tematykę dobrych praktyk w rekrutacji i selekcji, a także oceniania
pracowników. Jeśli chcesz wiedzieć jak wygląda proces zmiany oraz to, w
jaki sposób człowiek odnajduje się i rozwija się w organizacji tworząc w
niej największą wartość, ZZL to przedmiot dla Ciebie.
Prowadzący:
prof. dr hab. Jerzy Olszewski
dr Przemysław Piasecki
mgr Krzysztof Durczak
mgr Alicja Koperska
Partycypacja w zarządzaniu
W semestrze zimowym 2016/17 realizujemy projekt z
SnSS http://www.spoldzielnie.org/ oraz UEP. W trakcie
zajęć przygotowujemy i wdrażamy projekt spółdzielni
socjalnej lub spółki non-profit działającej na naszej
Uczelni. Przedmiot realizowany jest wspólnie ze
studentami Polityki Społecznej. Mamy nadzieję że już
niedługo zacznie działać na UEP.
Prowadzący:
dr hab. Maciej Ławrynowicz, prof. nadzw. UEP
Systemy wynagradzania managerów
Przedmiot, w trakcie którego zajmujemy się analitycznym podejściem
do wynagradzania kadry kierowniczej. Pod uwagę bierzemy zależności
pomiędzy stanowiskami i zastanawiamy się jak zależności te ubrać w
strukturę wynagrodzenia. Poruszamy też kwestię różnic systemów
wynagradzania w różnych krajach.
Prowadzący:
dr hab. Maciej Ławrynowicz, prof. nadzw. UEP
Metody i techniki rozwoju pracowników
Główny księgowy, pyta dyrektora: „A co, jeśli zainwestujemy w naszych ludzi, a
oni odejdą”, na to dyrektor: „A co, jeśli nie zainwestujemy i zostaną?”. Jeśli chcesz
wiedzieć co to znaczy tworzyć pracownikom inspirujące, rozwijające i stymulujące
miejsce pracy, ten przedmiot jest dla ciebie. Rozwój to nie tylko górnolotne, nic nie
wnoszące i nadużywane słowo, to też konkretne metody i techniki, dzięki którym
można prowadzić ludzi na wyżyny.
Prowadzący:
dr Anna Wach-Kąkolewicz
Doradztwo Personalne
Projekty rozwojowe, przeglądy kadrowe, rekrutacja, outplacement, outsourcing,
czy proces oceny pracowniczej to tylko niektóre z usług świadczonych przez
doradców w obszarze HR. Jeśli chcesz poznać specyfikę pracy konsultanta i
zakres jego obowiązków, ten przedmiot jest skierowany do Ciebie.
Prowadzący:
dr hab. Maciej Ławrynowicz, prof. nadzw. UEP
Co poza tym?
Profil absolwenta #Wanted
Absolwent ZLWO potrafi:
Projektować stanowiska pracy dobrze dopasowane do
celu i charakteru organizacji oraz atmosferę, w której po
prostu chce się pracować.
Obliczać potrzeby kadrowe, przewidywać rotację
pracowników i zapobiegać problemom wynikającym z
braku potrzebnych rąk, umysłów lub umiejętności do
pracy.
Rekrutować i dobierać ludzi, którzy po części za sprawą
swoich kwalifikacji, ale też wyznawanych wartości i
charakteru – najlepiej przysłużą się organizacji
Skutecznie motywować ludzi do pracy tworząc siatki
wynagrodzeń, ale także docierając do ich wewnętrznych
motywacji oraz projektując ich ścieżki kariery, szkoleń
i rozwoju… nie tylko zawodowego.
Umieć aktywnie słuchać, analizować i komunikować się
w sposób pozwalający na rozwiązywanie konfliktów
międzyludzkich.
Spec. ds. wynagrodzeń
Rekruter
Szkoleniowiec
Doradca personalny
Kier. działu personalnego
Członek zarządu
Historie absolwentów
Piotr Student V roku
Gdy zastanawiałem się, którą specjalność wybrać, nie byłem pewien na
co się zdecydować. Teraz cieszę się, że trafiłem właśnie na ZLWO. Jestem
pewien, że wiedza, którą zdobyłem przyda mi się w mojej karierze
zawodowej. To dlatego, że prowadzący zajęcia nie podawali suchych
teorii, ale bardzo często odnosili się do praktyki.
Kasia Studentka V roku
Specjalność w szerokim zakresie rozwija umiejętności komunikacji
międzyludzkiej i wiedzy o samym sobie. Osoba na tym kierunku lepiej
pozna swoje zachowania, przez co będzie miała nad nimi władzę.
Ponadto, umożliwi to późniejszą analizę zachowań innych. Wprowadza w
podstawy zarządzania ludźmi i przygotowuje do zarządzania kapitałem
ludzkim. ZLWO jest najlepszym wyborem dla tych, których interesują
zagadnienia ekonomiczno-psychologiczne, a którzy nie chcą zagłębiać się
w ścisłe przedmioty ekonomiczno-finansowe.
Kacper Student III roku
Mogę powiedzieć, że większość wykładowców z naszej katedry to spoko
ludzie, którzy nie tylko uczą, ale także są chętni do pomocy. Większość
przedmiotów jest ciekawa i fajnie prowadzona.
„Fakt, staramy się, jednak
prawda jest też taka, że
HR po prostu jest taką
dziedziną, gdzie nauka
bardzo skleja się praktyką”
Prof. Maciej Ławrynowicz
„Czasem łatwo zapomnieć, że
ekonomia to jednak nauka
społeczna i kiedy bierzemy pod
lupę człowieka w organizacji,
ciężko nie połączyć tego z
własnym życiem”
Dr Bartosz Sławecki
„Skłamałbym, mówiąc, że to nie
jest dla nas ważne. Ostatecznie
student wychodząc z uczelni staje
się naszą wizytówką”
Dr Przemysław Piasecki
Download