Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” oraz nr KRS

advertisement
W imieniu 4-letniego Maciejka i jego mamy zwracamy się o pomoc finansową, gdyż
mama Maciusia nie jest w stanie samodzielnie pokryć ogromnych kosztów związanych z
leczeniem i rehabilitacją chłopca.
Maciej ma stwierdzony autyzm wczesnodziecięcy, któremu towarzyszą problemy
związane z nieprawidłową pracą układu pokarmowego, zaburzeniami odporności i zatruciem
metalami ciężkimi. Aby poprawić funkcjonowanie chłopca ponoszone są znaczne wydatki
związane z bardzo kosztowną terapią, rehabilitacją i leczeniem. Maciej jest na diecie
bezglutenowej, bezmlecznej i bezcukrowej. Codziennie musi przyjmować kilkanaście
tabletek. Większość leków jest niedostępna w Polsce i muszę sprowadzać je z zagranicy,
głównie z Włoch i Stanów Zjednoczonych. Podobnie jest ze specjalistycznymi badaniami,
które wykonywane są w Stanach Zjednoczonych i Francji. Koszty związane z tym leczeniem
nie są refundowane przez NFZ. Maciej uczestniczy w terapii logopedycznej, sensorycznej,
behawioralnej, psychologicznej. Średnio raz na kwartał jeździ na odpłatne konsultacje do
specjalistycznego ośrodka celem ułożenia indywidualnego programu.
W przypadku tego rodzaju zaburzenia bardzo ważna jest szybka, wczesna interwencja,
intensywna rehabilitacja i przyjmowanie regularne bardzo drogich, zagranicznych leków.
Dziecko w prawidłowy sposób prowadzone, przy dzisiejszym rozwoju medycyny, jest w
stanie prowadzić w przyszłości samodzielne życie. Maciej określany jest mianem dziecka
wysokofunkcjonującego, dobrze rokującego.
Bardzo proszę o przekazywanie 1% podatku na rzecz Macieja.
Aby przekazać 1% swojego podatku należy wypełnić rubrykę określającą cel:
Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” oraz nr KRS 0000037904
KONIECZNIE w rubryce “cel szczegółowy 1%” należy wpisać:
„Dla Macieja Krzysztofa Balińskiego nr 8359”
Rubryka ta mieści się w pozycjach:
PIT-28 poz. 133, PIT-36 poz. 309, PIT-36 L poz. 109 ,PIT-37 poz. 128,
PIT-38 poz. 62
Download