DGA AUDYT Sp. z oo

advertisement
Prezentacja Spółki
W skrócie

Kilka słów o nas

Kompleksowa oferta

Nasz Zespół

Sukcesy i osiągnięcia

Flagowe projekty

Dlaczego warto z DGA

Kontakt
Biurowiec „DELTA” – siedziba DGA
Kilka słów o nas
 Jesteśmy I publiczną spółką konsultingową w Polsce!
 Działamy od 15-stu lat!
 Wspomagamy rozwój polskiej gospodarki!
 Podnosimy poprzeczkę
 Mamy czytelną strategię rozwoju!
Grupa kapitałowa DGA
Grupę Kapitałową DGA tworzy 6 podmiotów:

DGA SA
doradztwo gospodarcze

DGA AUDYT Sp. z o.o.
usługi audytorskie

DGA&SAJA Sp. z o.o.
doradztwo podatkowe

DGA Kancelaria Rachunkowa Sp. z o.o.

MEURS POLSKA Sp. z o.o.
doradztwo personalne

KANCELARIA PRAWNA PISZCZ I WSPÓLNICY
obsługa prawna firm
Kompleksowa obsługa Klienta
Departament
Projektów
Europejskich
Departament
Rynków
Zagranicznych
Departament
Doradztwa
Strategicznego
Departament
Doradztwa
Finansowego
Departament
Systemów
Informatycznych
Departament
Zarządzania
Zarządzanie
projektami,
także na zlecenie
Aranżacja
finansowania
Projektów
europejskich
Wytyczanie strategii
rozwoju i wdrożeń
BSC
Pozyskiwanie kapitału
Wdrożenie:
Systemów Zarządzania
Jakością ISO, EFQM
Zarządzanie relacjami
z klientami (CRM)
DGA Process:
narzędzie
do modelowania
procesów biznesowych
Fuzje i przejęcia
Realizacja projektów
szkoleniowych
Strategie i plany
rozwoju regionalnego
Projekty i wnioski
do funduszy
strukturalnych
Pełnienie funkcji
Inżyniera Kontraktu
Wprowadzanie
przedsiębiorstw
na rynki WNP
Strategia i BSC
Outsourcing
Restrukturyzacje
Controlling operacyjny
Modele finansowe
Transakcje nabywania
i sprzedaży podmiotów
Wyceny i due diligance
Wspieranie
przedsiębiorstw
w pozyskaniu
środków z UE
DGA Quality:
oprogramowanie
służące do wdrażania
systemów zarządzania
jakością
DGA Workflow:
system zarządzania
obiegiem dokumentów
DGA Secure
Zintegrowany System
Opisu i Optymalizacji
Organizacji
Systemów
Bezpieczeństwa
Informacji
Optymalizacja
procesów biznesowych
Wspieranie
wprowadzania
systemów ciągłości
|działania
Wdrożenie systemów
elektronicznego
obiegu dokumentów
Workflow
Nasz zespół – nasz sukces
200 konsultantów…
Andrzej Głowacki
Prezes Zarządu
15 lat w DGA
Anna Szymańska
V-ce Prezes Zarządu
14 lat w DGA
… w tym trzech z tytułem CMC - Certified
Management
Consultant,
prowadzących
samodzielne proje-kty w zakresie tradycyjnego
kon-sultingu,
nowoczesnych
technologii
dotyczących
wszystkich
dziedzin
życia
gospodarczego.
Potencjał DGA SA
Flagowe projekty
Waldemar Przybyła

Doradztwo w procesach konsolidacyjnych i
prywatyzacyjnych:
 Energia Pro S.A.;






Netia S.A.;
Polski Cukier S.A.;
PGNiG S.A.;
Stadtwerke Leipzig GmbH;
Elektrociepłownie Warszawskie S.A.
Doradztwo polskim ekspertom na rynkach
wschodnich
 Trasko S.A.;
Anna Szymańska





Restrukturyzacje i wzrost efektywności
funkcjonowania firm
 PKN Orlen S.A.; Lotos S.A.;
 ZGE Sobieski S.A.;
 Aquanet Sp. z o.o.;
 PGF S.A.; TVP S.A.

Pozyskiwanie środków na inwestycje i prace
doradcze z funduszy Unii Europejskiej
Program szkoleń promujących clustering.

Telepraca. Ogólnopolski program dla przedsiębiorców.
Gmina: Pniewy,
Akademia Muzyczna w Poznaniu
Fundacja Synapsis
Archidiecezja Poznańska
Starostwo Powiatowe w Kępnie
Kreowanie i realizacja programów szkoleniowych
finansowanych z EFS




ENERGIAPRO, AMICA Wronki,
Philip Morris Polska SA
Komenda Główna Policji
Kreisel Technika Budowlana SA
Wdrożenie systemu bezpieczeństwa
informacji (BS 7799) w KPWiG
Wdrożenie systemu zarządzania
jakością w:





Gmina: Pniewy,
ZDM Poznań, Archidiecezja i Fara Poznańska
AM Poznań, Teatr w Kaliszu, Opera w Poznaniu
Inżynier kontraktu







Studia wykonalności, oceny oddziaływania na
środowiska, wnioski pod fundusze strukturalne



 Budimex S.A.; Viedemann S.A.;
 Unibud S.A.; Bauma S.A.

Realizowane projekty finansowane ze środków
unijnych
Paweł Radziłowski

Optymalizacja procesów biznesowych




KOMPANIA WĘGLOWA S.A. , KHW S.A.
THOMSON, IDEA, PLUS, CARGILL, EMAX
ENEA, ENERGIAPRO, ENERGA S.A. PGNIG
KRUS, NFOŚ i GW,
DALKIA, ELEKTROWNIA TURÓW S.A.
PROVIMI (Rolimpex), CEMET
JELFA S.A., PSG sp. z o. o.
PARP, AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU
Wdrożenie oprogramowania DGA
u większości klientów korzystających
z usług konsultingu zarządczego

KGHM, SANITEC
Nasze sukcesy

Nagroda Gospodarcza Marszałka Województwa Wielkopolskiego

Tytuł Lidera Polskiego Biznesu

Nominacja do Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP
8 stycznia 2005 r.
12 lutego 2005 r.
20 czerwca 2005 r.
Jesteśmy skuteczni…
Dlaczego warto z DGA

Doskonała lista referencyjna

Doświadczony i profesjonalny zespół

Kompetencje wsparte nowoczesnymi
narzędziami informatycznymi

Znaczący potencjał organizacyjny
i techniczny
„Prawdziwą tajemnicą sukcesu jest entuzjazm” [ W. Chrysler]
Jesteśmy skuteczni…
Jesteśmy blisko…
Siedziba Główna:
ul.Towarowa 35
61-896 Poznań
tel.: 0 (prefix) 61 859-59-00
fax: 0 (prefix) 61 859-59-01
e-mail: [email protected]
Oddział w Warszawie:
ul. Emilii Plater 53 p. XIII
00-113 Warszawa
tel. 0 (prefix) 22 520 62 00(02-05)
fax: 0 (prefix) 22 520 62 01
e-mail: [email protected]
Przedstawicielstwo w Moskwie:
Balszoy Afanasiewskij Pereułok 8/2
119019, Moskwa, Rosja
tel.: +7 095 291 67 67
e-mail:[email protected]
Zapraszamy do naszych oddziałów!
Dziękujemy za zapoznanie się z naszą prezentacją
Zapraszamy do współpracy!!!
Download