STRUKTURA ORGANIZACYJNA

advertisement
Struktura organizacyjna
Ministerstwa Finansów oraz
podporządkowanie organów
i jednostek organizacyjnych podległych lub
nadzorowanych przez Ministra Finansów
PAWEŁ SZAŁAMACHA
Samodzielne Stanowisko do Spraw
Informatyzacji
Minister Finansów
SI
Główny Ekonomista Ministerstwa
Finansów
Samodzielne Stanowisko do Spraw
Finansów
Gabinet
Polityczny
Biuro
Ministra
BMI
GEM
Podsekretarz Stanu
Generalny Inspektor
Kontroli Skarbowej
Podsekretarz Stanu
Podsekretarz Stanu
Pełnomocnik Rządu do Spraw Wspierania Reform na Ukrainie
Główny Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych
LESZEK SKIBA
Departament
Prawny
PR
Departament Polityki
Wydatkowej
PW
Biuro
Komunikacji i
Promocji
BKP
Departament Polityki
Makroekonomicznej
PM
Departament
Wspierania Polityk
Gospodarczych
PG
Departament
Systemu
Podatkowego
SP
Departament
Podatku
od Towarów i Usług
PT
Departament
Podatków
Sektorowych,
Lokalnych oraz
Podatku od Gier
PS
Departament
Współpracy
Międzynarodowej
WM
Biuro Dyscypliny
Finansów Publicznych
BDF
Departament
Podatków Dochodowych
DD
HANNA
MAJSZCZYK
Pełnomocnik Rządu do Spraw Zwalczania Nieprawidłowości
Finansowych na Szkodę Rzeczypospolitej Polskiej
lub Unii Europejskiej
Podsekretarz Stanu
Departament
Budżetu
Państwa
BP
Departament
Kontroli
Skarbowej
KS
Departament Informatyzacji
DI
Departament
Finansów
Samorządu
Terytorialnego
ST
Departament
Departament
Finansowania
Sfery Budżetowej
FS
PIOTR NOWAK
MONIKA
NOWOSIELSKA
Generalny Inspektor
Informacji Finansowej
MARIAN BANAŚ
Departament
Finansowania
Sfery Gospodarczej
FG
Dyrektor Generalny
Szef Służby Celnej
WIESŁAW JASIŃSKI
Departament
Instytucji
Płatniczej
IP
Podsekretarz Stanu
Ochrony Interesów Finansowych Unii
Europejskiej
DO
Departament
Wywiadu Skarbowego
WS
Departament
Informacji Finansowej
IF
Departament Bezpieczeństwa i Ochrony
Informacji
DB
Departament Kontroli Celnej,
Podatkowej,
i Kontroli Gier
CP
Departament Ceł
DC
Departament Służby Celnej
SC
Departament Administracji
Podatkowej
AP
Departament Reformy Administracji
Skarbowej
RS
Izby i urzędy skarbowe
Departament
Rachunkowości i
Rewizji Finansowej
DR
Departament
Finansów
i Księgowości
FK
Departament
Długu Publicznego
DP
Biuro Wsparcia
Technicznego
i Obsługi
BWT
Departament
Gwarancji
i Poręczeń
DG
Departament
Rozwoju Rynku
Finansowego
FN
Departament
Podatku Akcyzowego
PA
Dyrektorzy izb skarbowych
i naczelnicy urzędów skarbowych
Korporacja
Ubezpieczeń
Kredytów
Eksportowych S.A.
Pełnomocnik do spraw ochrony informacji
niejawnych
Dyrektorzy izb celnych
i naczelnicy urzędów celnych
Komitet Standardów
Rachunkowości
Urzędy Kontroli Skarbowej
Dyrektorzy
urzędów kontroli skarbowej
Izby i urzędy celne
Centrum Edukacji Zawodowej Resortu
Finansów
Centrum Przetwarzania Danych
Ministerstwa Finansów
Biuro Dyrektora
Generalnego
BDG
Biuro Kontroli
Wewnętrznej
BKW
Biuro
Administracyjne
BAD
Download