wyklad-badania-marketingowe

advertisement
5
Podstawy marketingu prof. zw. dr hab. Leszek Żabiński
Wykład 3
BADANIA MARKETINGOWE
Możemy wyróżnić 4 fazy badań
Faza identyfikacji problemu decyzyjnego lub okoliczności sprzyjających
ustalenie celów
określenie aktualnego i (lub) potencjalnego stanu rzeczy
Faza ustalania problemu
wybór problemu lub okoliczności do dalszego rozpatrzenia
Faza rozwiązania problemu
rozwój alternatyw osiągnięcia celu
wybór najlepszej alternatywy
Faza kontroli
kontrola rezultatów podjęcia decyzji i jej analiza
Badania marketingowe jako działalność wszechobecna różnorodność form
wszechstronność wykorzystania
związek z zarządzaniem marketingiem
Rola badań marketingowych
pomagają w podejmowaniu decyzji dotyczących wszystkich obszarów otoczenia bliższego i
dalszego
służą ocenie pragnień i potrzeb konsumenta oraz ocenie wpływu dostosowań zestawu środków
marketingowych
zajmują się sposobem dostarczania kierownictwu informacji uzyskanych w toku badań
mogą koncentrować się na rozwiązaniu bieżących problemów , kontroli podjętych decyzji oraz na
planowaniu działań marketingowych w bliższej i dalszej przyszłości
pomagają poruszać się na rynkach zagranicznych
Podstawowe obszary badań marketingowych:
procesy wyborów strategicznych, badania otoczenia
przewidywanie i kontrola rynków
badanie produktu
badanie komunikacji (np. działania promocyjne)
badanie innych zmiennych marketingu MIX (cena, dystrybucja)
globalne badania dotyczące marketingu MIX (całościowe badanie wszystkich instrumentów
marketingu MIX)
Decyzje marketingowe są podejmowane w oparciu o uzyskane informacje, które stanowią wynik
przetworzenia i analizy danych marketingowych (np. wywiady, ankiety).
Dane napływające do przedsiębiorstwa, to dane „surowe”, których przydatność nie została jeszcze
oceniona przez menedżerów. Dane te (po dokonaniu selekcji) przekształcane są w informacje, które
są niezbędne w procesie podejmowania decyzji.
Informacje, którymi dysponuje przedsiębiorstwo bywają traktowane jako jeden z zasobów , obok
zasobów finansowych, ludzkich i rzeczowych. Mówi się wówczas o zarządzaniu strumieniem
informacji.
Luka informacyjna - polega na rozbieżności między zapotrzebowaniem na informację a dostępnymi
ich zasobami. Zjawiskiem odwrotnym jest suma informacyjna.
(…)
… i rejestrowania informacji
wybór instrumentów pomiarowych oraz metod analizy informacji
TYPOWY PROCES BADANIA MARKETINGOWEGO
1. projektowanie badania ◊ projektowania ◊ projekt badania
2. dobór próby ◊ doboru próby ◊ próba minimalna
3. budowa instrumentu ◊ budowy instrumentów ◊ instrument pomiarowy
4. zbieranie danych ◊ zbierania danych ◊ dane surowe 5. redukcja i wstępna ◊ redukcji ◊ dane czyste
prezentacja
6…
Badania marketingowe - przyklady i efekty - pytania na kolokwium
Badania marketingowe prezentacja - konkurencja
Badania marketingowe jako element systemu informacji marketingowej - wykład
Statystyczna analiza danych
Badania marketingowe - pojęcia i definicje
Badania marketingowe - Przedmiot i etapy - zagadnienia
Reklama


























Prawa autorskie
Reklama





Kontakt
Download