propozycje tematów prac magisterskich w zakładzie marketingu

advertisement
PROPOZYCJE TEMATÓW PRAC MAGISTERSKICH W ZAKŁADZIE MARKETINGU
1. Rola marketingu w działalności przedsiębiorstwa, branży, gałęzi, gminy,
powiatu
2. Wybrane problemy kształtowania wizerunku organizacji
3. Reklama w Internecie
4. Badania rynku
5. Wybrane problemy marketingu na rynku nieruchomości
6. Wybrane problemy promocji firmy
7. Kampanie reklamowe – tworzenie, prowadzenie, efektywność
8. Promocja i ocena otwartych funduszy
9. Reklama w przedsiębiorstwie handlowym
10. Rola ceny w marketingu
11. Franchising jako metoda zdobywania rynku
12. Marketing organizacji non-profit
13. Metody pozyskiwania lojalności klientów
14. Marketing usług
15. Rola personelu w kształtowaniu wizerunku organizacji
16. Efektywność działań marketingowych na rynku
17. Reklama telewizyjna w oczach uczniów
18. Działania marketingowe w agroturystyce
19. Marka w działalności podmiotu na przykładzie wybranych branż
20. Strategia cenowa podmiotów produkcyjnych
21. Proces tworzenia opakowania na przykładzie produktów firmy
22. Rynek leasingu w Polsce
23. Opracowanie biznes planu rozwoju przedsiębiorstwa
24. Rynek pracy i poziom bezrobocia w wybranych regionach
25. Badania marketingowe w procesie powstawania firmy
26. Wpływ kredytów inwestycyjnych na rozwój małych przedsiębiorstw na
przykładzie wybranych firm
27. Rola Internetu w działalności handlowo-usługowej
28. Wieloletnie plany inwestycyjne jako czynnik rozwojowy regionu
29. Efektywność a atrakcyjność reklam
30. Event marketing jako przykład nowoczesnego narzędzia marketingu
31. Innowacje produktowe jako narzędzie marketingu
32. Marka kraju jako istotny element dokonywania wyborów przez konsumentów
33. Marketing czasopism jako środków masowego przekazu
34. Marketing jako element rynkowo zorientowanego zarządzania
przedsiębiorstwem
35. Marketing miast
36. Marketing partyzancki – na przykładzie polskich przedsiębiorstw
37. Marketing polityczny w prezydenckich / samorządowych kampaniach
wyborczych
38. Marketing religijny
39. Marketing sportowy – na przykładzie klubów sportowych
40. Marketing w firmach konsultingowych /prawniczych/
41. Marketing-mix jako narzędzie oddziaływania na klientów indywidualnych
42. Marketingowa analiza rynku dóbr konsumpcyjnych na przykładzie
przemysłu/rynku
43. Marketingowa rola opakowania
44. Marketingowa strategia kreowania turystycznego produktu regionu
45. Marketingowe aspekty kształtowania jakości oferty w przedsiębiorstwach
usługowych
46. Marketingowe aspekty kształtowania rynku usług w Polsce.
47. Marketingowe metody aktywizacji sprzedaży nowych świadczonych usług
48. Marketingowe strategie rozwoju usług
49. Marketingowe strategie sukcesu na polskim rynku
50. Marketingowe uwarunkowania konsumpcji w regionie
51. Marketingowy sukces (np. „Gwiezdnych wojen”)
52. Marki prywatne pośredników i ich atrakcyjność dla konsumentów
53. Narodowe produkty markowe – analiza sytuacji polskiej i porównanie z innym
krajem
54. Nowoczesne formy reklamy zewnętrznej
55. Ocena efektywności reklamy na przykładzie
56. Podejmowanie decyzji przez konsumenta na rynku
57. Product placement jako nowoczesne narzędzie marketingu
58. Publicity jako narzędzie promocji
59. Reklamy porównawcze (efektywność i popularność) na polskim/europejskim
rynku
60. Rynek młodzieżowy jako cel działań marketingowych producentów
61. Slogan reklamowy – znaczenie we współczesnym marketingu
62. Sponsoring jako narzędzie promocji firmy
63. Wybrane problemy kształtowania wizerunku przedsiębiorstwa
64. Znaczenie emocji w reklamie
Download