zarządzanie marketingowe

advertisement
ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ MARKETING I SPRZEDAŻ
ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE
Jak tworzyć wartość dla klienta na konkurencyjnym rynku
TERMIN od:
TERMIN do:
CZAS TRWANIA:2 dni
MIEJSCE:
CENA:
Konkurencja we wszystkich branżach rośnie, a klienci stają się coraz bardziej wymagający. Dlatego
sprawnie działający marketing staje się dla każdej firmy kluczowym elementem dalszego rozwoju.
Szkolenie „Zarządzanie marketingowe” daje uczestnikom wiedzę i umiejętności, które pozwolą
skuteczniej zaplanować i przeprowadzić działania marketingowe
Dla kogo
Kadra kierownicza średniego i wyższego szczebla
Osoby, przygotowujące się do objęcia kluczowych funkcji w organizacji
Program szkolenia
ZASADY NOWOCZESNEGO MARKETINGU – MARKETING JAKO PROCES KREOWANIA WARTOŚCI NA
RYNKU
wyzwania dla marketingu w nowej rzeczywistości biznesowej
ANALIZY RYNKU
Zarządzanie marketingowe | 1
analiza makrootoczenia – na ile to co się dzieje wokół nas będzie miało wpływ na naszą branżę
klient i jego zachowanie – czy naprawdę znasz swojego klienta?
badania marketingowe – jak je wykorzystać?
STRATEGIE MARKETINGOWE – JAK JE BUDOWAĆ?
proces planowania marketingowego
co to jest strategia marketingowa i z czego się składa?
segmentacja – rynek docelowy – pozycjonowanie
plany marketingowe
SZTUKA MARKETINGU TO SZTUKA BUDOWANIA MARKI…
istota budowania marki
tworzenie architektury marki
zarządzanie marką w dynamicznym otoczeniu
PLANOWANIE MARKETING MIX
value proposition czyli jak dostarczać wartość dla klientów poprzez optymalne produkt i usługi
zintegrowana wielokanałowa komunikacja marketingowa – nowoczesne podejście do promocji
polityka cenowa – jak kształtować ceny?
polityka sprzedaży i dystrybucji
BUDOWANIE ZADOWOLENIA I LOJALNOŚCI W SYTUACJI ROSNĄCYCH WYMAGAŃ KLIENTÓW
pomiar zadowolenia klientów
zadowolenie a lojalność klientów
jakie działania wzmacniają lojalność klientów?
Zarządzanie marketingowe | 2
KONTROLA MARKETINGOWA CZYLI UDOWODNIJ, ŻE PIENIĄDZE NA MARKETING NIE ZOSTAŁY
ZMARNOWANE
dlaczego marketing ma często złą prasę…
pomiar skuteczności działań marketingowych
efektywność marketingu, czyli zwrot z inwestycji marketingowych
Korzyści dla uczestników
Dzięki ukończeniu szkolenia jego uczestnicy powinni
poznać podstawowe zasady i metody skutecznego zarządzania marketingowego
lepiej rozumieć elementy konieczne dla odniesienia sukcesu na konkurencyjnym rynku
umieć zastosować techniki działań marketingowych w swojej firmie
Metody szkolenia
Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową aktywizującą uczestników szkolenia poprzez pracę w
małych grupach, dyskusje na forum grupy oraz testy i ćwiczenia. Omawiane są liczne przykłady
udanych i nieudanych działań marketingowych oraz przyczyny sukcesów i porażek. Uczestnicy
otrzymują komplet materiałów szkoleniowych.
Dodatkowe informacje
Link do strony:
https://gfkm.pl/szkolenia_zamkniete/szkolenia-zamkniete-kategorie/zarzadzanie-organizacja/zarzadzanie-marketingowe/
Zarządzanie marketingowe | 3
Download