bmeters mfi

advertisement
BMETERS MFI
Dwuprogowy wskaźnik pola magnetycznego MFI-4 oraz
jednoprogowy wskaźnik MFI-3 przeznaczony jest do trwałej
rejestracji obecności pola magnetycznego. Między innymi
może służyć do identyfikacji próby zadziałania silnym
magnesem neodymowym na urządzenia pomiarowe,
których, poprawność funkcjonowania, a tym samym
dokładność pomiaru zużywanego medium, jest zakłócana
BMETERS MFI 4 - dwuprogowy wskaźnik obecności pola magnetycznego
przez zewnętrzne pole magnetyczne.
Wskaźnik MFI-4 jest podzielony na trzy pola: ciemno zielone
pole referencyjne, pole jasnozielone i pole z magnetyczną
figurą geometryczną o konturze jasnozielonym na
ciemnozielonym tle. W przypadku gdy na wskaźnik zadziała
pole magnetyczne o natężeniu powyżej 10 kA/m, pole
jasnozielone
nieodwracalnie
ciemnozielony,
zrównując
się
zmienia
kolor
kolorem
z
na
polem
referencyjnym. W przypadku, gdy na wskaźnik zadziała pole
BMETERS MFI 3 - wskaźnik obecności
pola magnetycznego
magnetyczne o natężeniu powyżej 280 kA/m, jasnozielone
kontury magnetycznej figury geometrycznej zostają
W przypadku, gdy na wskaźnik MFI-3 zadziała pole
magnetyczne
o
odpowiednim
natężeniu
nieodwracalnie zamazane lub figura znika całkowicie.
(np.
pochodzące od magnesu neodymowego), zostaje
zaburzona struktura ułożenia domen magnetycznych
Temperatura pracy
-40 ÷ +70°C
wskaźnika, początkowo widoczna w postaci figur
Wymiary
geometrycznych,
Wskaźnik pasywny – nie wymaga jakiegokolwiek zasilania energią elektryczną,
mechaniczną, chemiczną lub świetlną, nie posiada żadnych elementów ruchomych
co
prowadzi
do
zamazania
konturów tych figur lub do całkowitego ich
11 x 29 x 1,5 mm
skasowania.
Wskaźnik
MFI4
zadziałaniem
przed
Wskaźnik MFI4 po zadziałaniu polem
magnetycznym powyżej 10 kA/m
Wskaźnik MFI4
po zadziałaniu
polem
Download