MAGNETYZM I ELEKTROMAGNETYZM 1. Magnesy trwałe 2

advertisement
MAGNETYZM I ELEKTROMAGNETYZM
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Magnesy trwałe
Elektromagnetyzm
Jednostki wartości magnetycznych
Przenikalność magnetyczna
Indukcja magnetyczna
Indukcyjność wzajemna
1. Magnesy trwałe
Zjawisko zaobserwowane bardzo dawno, opisane bliżej w 1269 roku przez Petera Peregrinusa, w
kontekście „naładowywania” się dziwną cechą przyciągania i odpychania biegunów po kontakcie
z magnetytem.
Magnetyt jest naturalnie występującym materiałem posiadającym cechę trwałego
namagnesowania. Pojęcie „trwałe” oznacza, że magnetyt wykazuje utrzymującą się w czasie
zdolność do wytwarzania pola magnetycznego bez zewnętrznej przyczyny.
Ferromagnetyki, np. żelazo, magnesują się łatwo.
Paramagnetyki magnesują się słabo.
Diamagnetyki wykazują cechę wypychania linii sił pola magnetycznego magnetyzując się w
przeciwnym kierunku.
2. Elektromagnetyzm
Zjawisko zaprezentowane po raz pierwszy w 1820 rok przez duńskiego fizyka Hansa Christiana
Oersteda; wskazówka kompasu ustawiała się wzdłuż przewodu z prądem.
Ilustracja eksperymentu Oesrsteda.
Pole magnetyczne wytwarzane w przewodzie z prądem.
Elementarne momenty magnetyczne w materiale.
Widok z góry na cylinder oraz ekwiwalentny prąd spinu magnetycznego (na prawo).
Domeny magnetyczne w ferromagnetyku, ukierunkowane momenty magnetyczne zgodnie z
kierunkiem zewnętrznego pola magnetycznego (na prawo).
Dwa przewodniki z prądem oddziaływają na siebie siłą.
Linie sił pola magnetycznego w cewce.
Krzywa namagnesowania materiału.
Ilustracja prawa Faradaya o indukcji.
Schemat generatora prądu.
Ilustracja indukcyjności wzajemnej.
Indukcyjność własna.
Solenoid.
Schemat transformatora.
Download
Study collections