EUGENIUSZ BOBULA OKREŚLENIE CZASU I MEJSCA ZAJŚCIA

advertisement
EUGENIUSZ BOBULA
OKREŚLENIE CZASU I MEJSCA ZAJŚCIA TRZĘSIENIA ZIEMI
Parametry czasowo-przestrzenne punktu wstrząsu określimy na podstawie bilansu pól
elektromagnetycznych i grawitacyjnych.
Po raz pierwszy Autor połączył te pola równaniem różniczkowym korzystając z oznaczeń
∂A
Noether, E = − , H = rotA, E , H , A : R 3 × R1 → R 3 , x ∈ R 3 , t ∈ R1 , natężenie pól:
∂t
elektrycznego, magnetycznego, A pewien potencjał wektorowy.
Autor pokazał [Certain identity between Newton equation and Maxwell equations, Univ.
Iagell. Acta Math. 1995] że potencjałem tym jest pole prędkości continuum energetycznego w
∂v
∇Π
+ ∂vv = −
, v , Π , p, G : R 3 × R 1 → R 3 , R 1 , R 1 , R 3 .
równaniu dynamicznym Eulera
∂t
p
Wówczas to równanie Eulera (bez sił zewnętrznych) staje się identyczne z równaniami
elektromagnetyki Maxwella. Przepiszmy równanie dynamiczne w innej postraci:
v2
∇Π
∂v
+ ∇ − v × rotv = −
,
albo
∂t
2
p
− E + v∇v − v × H = G .
Znając pole grawitacji Ziemi oraz jej pole elektryczne (jeśli dotąd nierozeznane, to
konieczne do rozpoznania), po odfiltrowaniu wiatru słonecznego (deformującego pole
magnetyczne), wyznaczymy to pole prędkości v , którego rotacja daje nam magnetyczne pole
Ziemi. Oznacza to rozpoznanie osi ziemskiej (jako osi pola magnetycznego).
Ruch bieguna magnetycznego pozwoli nam na ustalenie zmian płaszczyzn (ewentualnie
rozmaitości) obrotu mas we wnętrzu jądra Ziemi.
Rozpoznanie głębokich struktur geologicznych umożliwia nam analizę geodynamiczną
płaszcza Ziemi (konsekwencje głębokich badań sejsmicznych) a zatem znalezienie zmian nacisków
na płyty kontynentalne i osobliwości płaszcza ziemskiego, co daje nam zarówno punkty (obszary)
w których zostaną przekroczone warunki stabilności struktur wgłębnych jak i czas w którym ta
stabilność zostanie przekroczona.
Wynik oznacza rozpoznanie czasu i miejsca wstrząsów ziemskich. Wyniki badań
umożliwią odpowiednie osadnictwo na obszarach, by po trzęsieniu powrócić do odprężonych
obszarów.
Wyniki powinny zainteresować głównie państwa narażone na wstrząsy a zatem z treścią
referatu wygłoszonego na posiedzeniu Komisji Geodezji i Środowiska PAN (Polish Academy of
Science) powinny zostać powiadomione rządy Japonii, Chin, USA, Indonezji, co Autor również
przedsięweźmie.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards