Oddziaływanie pola magnetycznego na organizm człowieka

advertisement
ODDZIAŁYWANIE POLA MAGNETYCZNEGO
NA ORGANIZM CZŁOWIEKA
Autor:
Tobiasz Wilkowski
JAK SILNE JEST ZIEMSKIE POLE MAGNETYCZNE?
Natężenie pola magnetycznego Ziemi zmienia się na przestrzeni
czasu i w zależności od miejsca na kuli ziemskiej : najsłabsze pole
magnetyczne odczuwane jest na równiku i w niektórych częściach świata
( Japonia, północna Afryka ); najmocniejsze zaś jest w okolicy biegunów i
w niektórych miejscach na Ziemi znanych z wyjątkowo korzystnego
wpływu na zdrowie.
Siła ziemskiego pola magnetycznego na obszarze Europy wynosi obecnie
ok. 0,5 Gs w dzień i 0,4 Gs nocą. Rozbieżność wynika z różnicy wilgotności
pomiędzy dniem i nocą.
MAGNETYZM ZIEMSKI JEST NIEZBĘDNYM
SKŁADNIKIEM LUDZKIEGO ZDROWIA
Czynniki zakłócające działanie naturalnego pola magnetycznego Ziemi to:



Życie w budynkach z betonu i stali.
Długie przebywanie chodź by z racji wykonywanego zawodu w
samochodzie, pociągu, samolocie, windzie, itd.
Smog magnetyczny.
Im bardziej otacza nas nowoczesna technologia, tym bardziej obniża się
naturalne pole magnetyczne.
SYNDROM
NIEDOBORU POLA MAGNETYCZNEGO.
"Syndrom niedoboru pola magnetycznego" został po raz pierwszy
opisany w 1976 r. przez lekarza szpitala Isuzu w Tokio dr. K. Nikagawa,
który zastosował magnetoterapie u 11648 pacjentów.
Osoby poddane tej terapii cierpiały na różne schorzenia:

Ogólne zmęczenie

Stres

Bezsenność

Bóle głowy

Bóle pleców i kręgosłupa

Zaburzenia w trawieniu

Kłopoty z krążeniem krwi

Zmiany ciśnienia krwi
Tylko niecałe 10% osób nie stwierdziło żadnej poprawy w
samopoczuciu, czy polepszenia stanu zdrowia, reszta stwierdziła
poprawę i pozytywne skutki terapii magnetycznej.
SYNDROM
NIEDOBORU POLA MAGNETYCZNEGO.
Pierwsze długotrwałe loty kosmiczne pokazały, że brak naturalnego
pola magnetycznego Ziemi powoduje bezsenność, wyczerpanie, depresję i
osteoporozę. W związku z tym Amerykanie i Rosjanie zlecili
wyprodukowanie takiego magnesu, który byłby lekki i mocny, a który
można by było zastosować w kombinezonach jak i na statkach
kosmicznych.
TERAPIA ZA POMOCĄ POLA MAGNETYCZNEGO
Pierwsze wykorzystanie pól magnetycznych w terapii dotyczyło
pobudzenia regeneracji tkanek:

przyspieszenia zrostu kostnego,

leczenia osteoporozy,

gojenia ran (pooperacyjnych, owrzodzeń, odleżyn)

oraz działania przeciwbólowego
Pola magnetyczne znalazły również zastosowanie w neuro-rehabilitacji
u chorych po udarach mózgu, z chorobą Parkinsona i w stwardnieniu
rozsianym.
Biologiczne działanie zmiennego pola magnetycznego jest następstwem
trzech podstawowych efektów:



elektrodynamicznego oddziaływania tego pola na prądy jonowe w
organizmie,
jonowego rezonansu cyklotronowego kationów i anionów płynu
ustrojowego organizmu,
magnetomechanicznego oddziaływania pola magnetycznego na cząstki z
niekompensowanymi spinami magnetycznymi.
MAGNETOTERAPIA
Magnetoterapia jest zabiegiem, w którym stosuje się pole magnetyczne o
wartości indukcji od 1 do 20 mT i częstotliwości do 50-60 Hz. Jej działanie
na układ nerwowy polega na poprawie metabolizmu tkanki nerwowej,
ukrwienia mózgu, nasileniu procesów reorganizacji synaptycznej, a także
działaniu przeciwbólowym poprzez wydzielanie endogennych opioidów.
MAGNETOSTYMULACJA
Są to zabiegi fizykalne z zastosowaniem pola magnetycznego o indukcji do
100 µT i częstotliwości nośnej do 3000 Hz i podstawowej
nieprzekraczającej kilkunastu Hz.
W ośrodkowym układzie nerwowym obserwuje się szczególny wpływ
magnetostymulacji na układ limbiczny i korę mózgową, z tego powodu
szczególnymi wskazaniami do magnetostymulacji są depresja, zespół
zmęczenia, zaburzenia poznawcze i rytmu dobowego (problemy z
zasypianiem).
PRZEZCZASZKOWA STYMULACJA MAGNETYCZNA
(TRANSCRANIAL MAGNETIC STYMULATION TMS)
Zabieg z zastosowaniem pola magnetycznego o wysokich
wartościach indukcji (2 tesli) i bardzo krótkim czasie trwania impulsu
(100-200 µs), polega na bezpośrednim stymulowaniu neuronów kory
mózgowej. Ten rodzaj aplikacji pola umożliwia stymulację struktur
mózgowych położonych w odległości 2 cm od aplikatora. Być może w
przyszłości stanie się alternatywą dla stymulacji elektrycznej mózgu, w
odróżnieniu od której jest bezbolesny, nie wymaga premedykacji i wydaje
się być bezpieczniejszy.
DEKOAGULACJA
PRZEPIS NA DŁUGOWIECZNOŚĆ?
Dzięki wprowadzeniu w Japonii powszechnej magnetyzacji poprzez
noszenie wkładek magnetycznych do butów, biżuterii mgt, wykorzystanie
magnetycznych mat, materacy, kołder, poduszek, kurtek, fartuchów i
innych akcesoriów z magnesami (np. magnetyzowanie wody do picia), a
także wskutek zastosowania osłon aparatów produkujących smog.
ZABURZENIA te USTĄPIŁY - LUDZIE STALI SIĘ ZDROWSI, co poza
wszystkim, wpłynęło na ich długowieczność (83 lata to ostatnio
stwierdzona średnia wieku w Japonii).
LITERATURA:


http://www.sprawynauki.waw.pl/?section=article&art_id=514
http://planetazdrowie.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=70&Itemid
=75

http://www.network.com.pl/02.html

http://zdrowie-online.info/magnesy.html

http://physicsbuzz.physicscentral.com/2011/06/magnets-might-help-preventheart.html
Download