Document

advertisement
L1
T: Charakteryzowanie zapisu i odczytu informacji na nośnikach magnetycznych.
Zapis informacji na nośnikach magnetycznych:
Fizyczna zasada zapisu na nośnikach magnetycznych: Jest wykorzystywane zjawisko
powstawania pola magnetycznego wokół przewodnika przez, który przepływa prąd oraz
właściwości pewnych materiałów zwanych materiałami magnetycznymi twardymi. Materiały
te pod wpływem wytworzenia się pola magnetycznego ulegają trwałemu namagnesowaniu i
zapamiętują pole magnetyczne.
Magnetowód wykonany jest z materiału magnetycznie miękkiego co umożliwia
wprowadzenie w nim linii sił pola magnetycznego wytworzonego przez prąd przepływający
przez przewodnik.
W momencie przepływu pola magnetycznego w szczelinie magnetowodu powstaje tzw.
”bąbelek” magnetyczny, który wnika przez szczelinę, znajdujący się pod spodem nośnik
magnetyczny namagnesowuje obszar wskazany przez ”bąbelek”.
Wklejać w domu rys z strony 70
Odczyt informacji na nośnikach magnetycznych:
Fizyczna metoda odczytu z nośników magnetycznych: Przy odczycie wykorzystywane jest
również pole magnetyczne, które za pomocą siły elektromotorycznej powstającej w nośniku
steruje odczytem.
Zapis informacji na nośnikach magnetycznych polega na odpowiednim
przemagnesowaniu pól nośnika.
Zapis i odczyt danych dokonywany jest za pomocą głowic. Głowicą nazywamy rdzeń
z nawiniętą na nim cewką i niewielką szczeliną między biegunami. Zapis informacji
sprowadza się do magnesowania poruszającego się nośnika. Pole magnetyczne, wytworzone
w szczelinie magnesuje nośnik tak długo, jak długo płynie prąd w cewce głowicy.
Namagnesowany odcinek nośnika zachowuje się jak zwykły magnes, wytwarzając własne
pole magnetyczne. Pole magnetyczne pochodzące od namagnesowanego odcinka nośnika,
przenika rdzeń głowicy i indukuje w cewce siłę elektromotoryczną, która jest następnie
wzmacniana i formowana w impuls cyfrowy.
Metody zapisu:
– metoda „Bez powrotu do zera” (ang. Non Return to Zero, NRZ),
– metoda „modulacji częstotliwości” (ang. Frequency Modulation FM),
– metoda „zmodyfikowanej modulacji częstotliwości” (ang. MFM),
– metoda RLL (ang. Run-Length-Limited).
Wklejać w domu rys z strony 72
Ćwiczenie 1
Objaśnij w jakim celu do zapisanej informacji dołącza się impulsy synchronizacji
Odp strona 71
Ćwiczenie 2
Wymień metody kodowania informacji przy zapisie magnetycznym, określ ich zastosowania i krótko
porównaj działanie
Odp strona 71-74
Ćwiczenie 3
Wymień i opisz podstawowe parametry napędów dyskowych
Odp strona 74
Download