Źródła światła. Prostoliniowe rozchodzenie się światła.

advertisement
O zjawiskach
magnetycznych
1/22
Bieguny magnetyczne
Każdy magnes ma dwa bieguny:
N – północny
S - południowy
Biegunów magnetycznych nie można rozdzielić.
2/22
Oddziaływanie magnesów
Magnesy zbliżone do siebie biegunami jednoimiennymi
odpychają się, a różnoimiennymi – przyciągają się.
3/22
Magnesowanie
Drobne przedmioty stalowe umieszczone w pobliżu
magnesu stają się magnesami (magnesują się).
Namagnesowaniu nie ulegają wszystkie
metale kolorowe.
4/22
Pole magnetyczne
Magnes nadaje otaczającej go przestrzeni własność
polegającą na tym, że na umieszczone w tym polu inne
magnesy działa siła magnetyczna. Magnes jest źródłem
pola magnetycznego.
5/22
Pole magnetyczne
Igiełki magnetyczne lub opiłki żelazne układają się
w charakterystyczne linie zwane liniami pola magnetycznego.
Linie te mają zawsze zwrot od bieguna północnego N
do południowego S.
N→S
6/22
Pole magnetyczne
7/22
Pole magnetyczne
8/22
Pole magnetyczne Ziemi
Południowy biegun magnetyczny – 223o 30’ N i 92o 30’ W
Odległość bieguna magnetycznego (S) i geograficznego (N)
– ok. 2200 km
9/22
Wykorzystanie
magnesowania
- taśmy magnetofonowe
- taśmy wideo
- twarde dyski
- dyskietki
- karty kredytowe
- wszystkie urządzenia z tzw. paskiem magnetycznym
10/22
Doświadczenie Oersteda
Przewodnik prostoliniowy, przez który płynie prąd
elektryczny, wytwarza wokół siebie pole magnetyczne
11/22
Zwojnica (solenoid, cewka)
Zwojnica wytwarza pole magnetyczne, którego linie na
zewnątrz zwojnicy mają przebieg, jak w przypadku magnesu
sztabkowego. Wewnątrz zwojnicy linie pola są do siebie
równoległe.
12/22
Elektromagnes
Elektromagnesem nazywamy zwojnicę, wewnątrz której
umieszczono rdzeń z miękkiej stali lub żelaza. Jest on o
wiele silniejszym magnesem niż sama zwojnica bez rdzenia.
13/22
Elektromagnes - zastosowanie
Głośnik
Miernik elektryczny
Silnik elektryczny
Dzwonek elektryczny
Dysk twardy
Pociąg na poduszce
magnetycznej
14/22
Silnik elektryczny na prąd stały
Silnik elektryczny to urządzenie, w którym kosztem energii
elektrycznej uzyskuje się energię mechaniczną ruchu
obrotowego.
15/22
Zasada działania
Działanie silnika elektrycznego jest skutkiem oddziaływania
magnesów i elektromagnesów zasilanych prądem o stałym
natężeniu i kierunku (tzw. prądem stałym)
16/22
Prąd przemienny
17/22
Prąd przemienny
Domowa sieć energetyczna jest zasilana prądem przemiennym o
częstotliwości 50 Hz.
18/22
Fale elektromagnetyczne
linia pola
linia pola
linia pola
elektrycznego
elektrycznego
elektrycznego
linia pola
linia pola
linia pola
magnetycznego
magnetycznego
magnetycznego
Każda zmiana pola elektrycznego lub magnetycznego wywołuje
powstanie przenikających się wzajemnie pól elektrycznych
i magnetycznych, z których jedno pole jest przyczyną powstania
drugiego.
Rozchodzące się w przestrzeni zmienne pola
elektryczne i magnetyczne nazywamy falą
elektromagnetyczną.
19/22
Fale elektromagnetyczne
Fale elektromagnetyczne rozchodzą się w próżni
(300 000 km/s).
Związek między długością fali elektromagnetycznej , a jej
częstotliwością f
c - szybkość rozchodzenia się fali w próżni
20/22
Widmo fal elektromagnetycznych
21/22
Widmo fale elektromagnetycznych
Do fal elektromagnetycznych zaliczamy (od fal o najkrótszych):
- promieniowanie gamma (),
- promieniowanie rentgenowskie (X),
- promieniowanie ultrafioletowe,
- światło widzialne (0,4 m – 0,22 m),
- promieniowanie podczerwone,
- mikrofale,
- fale radiowe ultrakrótkie,
- fale radiowe (krótkie, średnie, długie).
22/22
Download
Study collections