Pole magnetyczne ułatwia przepływ krwi

advertisement
Pole
magnetyczne
przepływ krwi
ułatwia
Rongija Tao z Uniwersytetu Temple w Filadelfii i Ke Huang z Uniwersytetu
Michigan, dwaj fizycy interesujący się nowymi metodami przeciwdziałania
zawałom serca i wylewom krwi do mózgu, odkryli, że silne pole
magnetyczne w znaczący sposób redukuje gęstość i lepkość krwi ex vivo.
Zawał serca i udar mózgu to wiodące przyczyny śmierci w krajach rozwiniętych,
które często są spowodowane wysoką lepkością i gęstością krwi. Gęstsza krew
uszkadza naczynia krwionośne, a w wyniku naprawy zniszczeń, w naczyniach
krwionośnych dochodzi do odkładania tłuszczy, co w konsekwencji przyczynia się
do częstszego występowania wylewu i zawału mięśnia sercowego. Obecnie
jedynym sposobem redukcji lepkości kwi jest podawanie leków takich jak aspiryna
które redukują tendencje krwi do tworzenie skrzepów.
Czy pole magnetyczne może stać się alternatywnym sposobem
zapobiegania zawałom serca i udarom mózgu?
Po pierwsze, pole magnetyczne o wartości 1-3 tesla jest stosowane w codziennej
praktyce podczas obrazowania metodą magnetycznego rezonansu i nie wykazuje
szkodliwych efektów na zdrowie pacjentów. Tak więc, naukowcy w maszynie do
mierzenia lepkości krwi zamontowali elektromagnes wytwarzający pole
magnetyczne o wartości 1,3 tesla. Następnie umożliwili ciągły przepływ krwi w
kierunku zgodnym z liniami wytwarzanego pola magnetycznego.
Po upływie jednej minuty zauważono, że powstałe pole magnetyczne było
wystarczające aby zredukować lepkość krwi o 20-30%. Dwie godziny po
odłączeniu pola magnetycznego wartość lepkości krwi wróciła do poziomu
początkowego
Dlaczego pole magnetyczne redukuje lepkość krwi?
Naukowcy sugerują, że jest to sprawka hemoglobiny, białka erytrocytów
zwierającego atom żelaza. Czerwone krwinki ustawiają się wzdłuż linii pola
magnetycznego, tak samo jak opiłki żelaza układają się wzdłuż magnesu w
znanym nam wszystkim doświadczeniu z lekcji fizyki. Lepkość krwi jest
redukowana w wyniku kilku czynników. Po pierwsze, poddane działaniu pola
magnetycznego komórki uzyskują bardziej opływowy kształt i wszystkie
przemieszczają się zgodnie z kierunkiem przepływu krwi. Po drugie, komórki
przyklejają się do siebie tworząc „grudki” różnych rozmiarów. Oczywiście,
logicznie rozumując, grudki powinny zwiększać lepkość krwi, lecz powstałe w
polu magnetycznym skupiska komórek mają mniejszą powierzchnie całkowitą w
porównaniu do pojedynczej komórki, co skutkuje redukcją tarcia.
Wadą opisanej techniki może być fakt, iż krew musi płynąć w tym samym
kierunku co zaaplikowane pole magnetyczne. Profesor Tao nie uważa tego jednak
za problem. „Nie ma potrzeby stosowania pola magnetycznego na całe ciało. W
rzeczywistości można zaaplikować pole lokalnie, równolegle do tętnicy” —
tłumaczy. Poprzez umiejscowienie jednej tętnicy w polu na kilka minut, w wyniku
krążenia krwi, efekt będzie widoczny w całym ciele.
Download