biofiz9 - Do ćwiczeń - trawa791

advertisement
biofiz9.doc
(58 KB) Pobierz
Pole magnetyczne- jest to taka własność przestrzeni, w której na umieszczone w niej magnesy,
przewodniki z prądem i poruszające się ładunki działają siły magnetyczne. Istnieje ono wokół
przewodników z prądem, wokół magnesów stałych i wokół poruszającego się ładunku.
Pole magnetyczne można przedstawić graficznie za pomocą linii sił pola. Są to linie, wzdłuż
których ustawiają się igły magnetyczne umieszczone w polu magnetycznym.
Na rysunku tym przedstawiono dwie z wielu linii pola magnetycznego wytwarzanego przez
sztabkowy magnes trwały. Jak widać, linie sił pola magnetycznego są liniami zamkniętymi. Reguła
ta dotyczy dowolnej konfiguracji pola magnetycznego.
Każdy magnes ma dwa bieguny N i S. Linie sił pola magnetycznego:
 biegną od N do S
 są to krzywe zamknięte
 ich ilość świadczy o indukcji
 można je wystawić w każdym punkcie pola
 brak źródła
 nie można rozdzielić pola magnetycznego.
Wektor indukcji magnetycznej, , podstawowa wielkość opisująca pole magnetyczne;
definiowana wzorem określającym siłę, z jaką pole magnetyczne działa na poruszający się (z
prędkością ) ładunek elektryczny q:
=q ×
Skalarnie wzór ten można zapisać:
gdzie α - kąt pomiędzy wektorem prędkości a wektorem indukcji.
Natężenie pola magnetycznego – wielkość wektorowa charakteryzująca pole magnetyczne, w
ogólnym przypadku określana z użyciem prawa Ampera wzorem:
gdzie:
– natężenie pola magnetycznego,
I – prąd przepływający przez dowolną powierzchnię rozpiętą na zamkniętym konturze C.
Jego jednostką w układzie SI jest A/m.
Natężenie pola magnetycznego nie zależy od właściwości magnetycznych środowiska.
Między indukcją magnetyczną B a natężeniem pola magnetycznego H zachodzi relacja:
gdzie
– przenikalność magnetyczna ośrodka, wyrażona w henrach na metr.
Większość jąder atomowych, a ściślej jądra atomów o nieparzystej liczbie nukleonów (np. wodór 1H, węgiel 13-C, azot 15-N, tlen 17-O, fluor 19-F, sód 23-Na i fosfor 31-P) posiadają mechaniczny
moment pędu I, tzw. spin
Z momentem pędu związany jest moment magnetyczny, ponieważ każde jądro jest obdarzone
dodatnim ładunkiem elektrycznym, stąd jego spin generuje bardzo słabe pole magnetyczne i jest
źródłem momentu magnetycznego μ .
μ = γ∙ I
Im większe są wartości współczynnika żyroskopowego γ oraz momentu pędu I, tym większy jest
moment magnetyczny spinu jądrowego, a tym samym większe jest pole magnetyczne wytwarzane
przez atom
Opis ruchu wektora magnetyzacji opisany został w 1946 roku przez jednego z dwóch odkrywców
NMR Felixa Blocha
gdzie:
 M- Magnetyzacja
 B- Indukcja pola magnetycznego
 γ- współczynnik żyroskopowy
 T1- Czas relaksacji spin-siatka
 T2- Czas relaksacji spin-spin
Spektroskopia NMR czyli Spektroskopia Magnetycznego Rezonansu Jądrowego (ang. Nuclear
Magnetic Resonance) to jedna z ważniejszych obecnie technik spektroskopowych w chemii i
medycynie.
Spektroskopia NMR polega na wzbudzaniu spinów jądrowych znajdujących się w zewnętrznym
polu magnetycznym poprzez szybkie zmiany pola magnetycznego, a następnie rejestrację
promieniowania elektromagnetycznego powstającego na skutek zjawisk relaksacji (czyli powrotu
układu spinów jądrowych do stanu równowagi termodynamicznej).
Podstawą zjawiska NMR jest oddziaływanie spinów jądrowych z polami magnetycznymi:

stałym polem magnetycznym
, które jest wytwarzane magnesami (oś Z jest osią
magnesu spektrometru, w literaturze często zamiast
pisze się
),

zmiennym polem magnetycznym
, skierowanym prostopadle do osi Z
(generowanym przez fale elektromagnetyczne w cewce spektrometru, w literaturze
określane jest jako

),
zmiennymi polami lokalnymi generowanymi przez sąsiednie jądra atomów oraz znajdujące
się na nich chmury elektronowe.
Plik z chomika:
trawa791
Inne pliki z tego folderu:

24_optyka.doc (487 KB)
 biofiz 9.doc (95 KB)
 biofiz.doc (23 KB)
 biofiz9.doc (58 KB)
 biogowno.doc (359 KB)
Inne foldery tego chomika:

Audiometria
Badanie mikrofal
Badanie pól magnetycznych
 biofiza kontrolki
 Biofizyka laboratoria


Zgłoś jeśli naruszono regulamin







Strona główna
Aktualności
Kontakt
Dla Mediów
Dział Pomocy
Opinie
Program partnerski




Regulamin serwisu
Polityka prywatności
Ochrona praw autorskich
Platforma wydawców
Copyright © 2012 Chomikuj.pl
Download