Przedszkolna i szkolna kampania ekologicznego stylu życia

advertisement
Kujawsko - Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli
w Bydgoszczy
i Kujawsko - Pomorskie Centrum Edukacji Ekologicznej
w Myślęcinku
zapraszają nauczycieli przedszkoli i kl. I – III na szkolenie:
Przedszkolna i szkolna kampania ekologicznego stylu życia
9 grudnia 2010 r.
w godzinach 13.00 – 17.00.
Miejsce: Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy
ul. Jagiellońska 9
Osoba prowadząca: Zdzisław Nitak – Fundacja GAP Polska.
Na szkolenie zapraszamy nauczycieli przedszkoli i kl.I-III szkół podstawowych
zainteresowanych realizacją programu ekologicznego, połączonego z uczestnictwem
w wojewódzkim i ogólnopolskim konkursie Oszczędzam energię — chronię Klimat.
Szkolenie jest częścią ogólnopolskiej kampanii ekologicznego stylu życia
Razem chronimy Ziemię,
realizowanej we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska
i Programem Operacyjnym Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
Podczas szkolenia wystąpi Jolanta Kasperkowiak, autorka książek dla dzieci.
o tematyce przyrodniczej i ekologicznej.
Uczestnicy otrzymają materiały metodyczne do pracy z dziećmi, książkę
Jolanty Kasperkowiak ”Taka piękna jest przyroda” oraz zaświadczenia o ukończeniu formy
doskonalenia. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.
Bardzo prosimy, do 6 grudnia 2010r., o potwierdzenie swojego udziału :
 e-mailem na adres [email protected]
 lub telefonicznie tel. 52 349 31 50 w. 48
Informacji szczegółowych o szkoleniu udziela Zdzisław Nitak, Fundacja GAP Polska
– telefon nr 22 826 37 11.
Serdecznie zapraszamy!
mgr Krystyna Karpińska
Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
mgr Marek Błaszek
Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Ekologicznej
Program szkolenia GAP
9 grudnia 2010 r.
Przedszkolna i szkolna kampania ekologicznego stylu życia
„Z energią na rzecz ochrony klimatu”
68, sala 121 (I
Liczba godzin: 5 dydaktycznych
Tematyka
Rozumienie celów Dekady Edukacji
dla Zrównoważonego Rozwoju.
1. Wprowadzenie do Programu szkolnych działań
energetycznych: cele i adresaci, obszar
działania (poszanowanie energii i wody, wpływ
innych aspektów stylu życia na zużycie energii)
w szkole i gospodarstwie domowym
2. Ocena efektywności stylu życia
 Ślad ekologiczny.
 Obliczanie śladu ekologicznego przez
uczestników (arkusz kalkulacyjny).
Materiały
Prezentacja
Prezentacja multimedialna, różne przedmioty
do pokazania uczestnikom, np. żarówki LED,
walizka z urządzeniami na odnawialne źródła
energii
Kalkulator on-line na stronie internetowej
www.sladekologiczny.pl
Ćwiczenie: ankieta śladu ekologicznego
i podejmowanie zobowiązań do działań
w gospodarstwie domowym.
3. Przedstawienie i przekazanie materiałów
metodycznych (poradników) i pomocy
edukacyjnych dla dzieci
Poradnik lidera szkolnych działań energetycznych,
Poradnik instruktora ekologicznego stylu życia,
Poradnik instruktora Programu ekozespołów
w edukacji elementarnej.
4. Ocena oddziaływania na środowisko
Ćwiczenie w grupach – Ocena oddziaływania na
gospodarstwa domowego: korzystanie z energii środowisko.
i wody.
Wypełnienie plakatu „Mój ślad ekologiczny”
5. Konkurs „Oszczędzam energię – chronię
klimat” – forma angażowania dzieci
do podejmowania działań energetycznych
w domu i szkole na rzecz ochrony klimatu.
Omówienie
6. Kampanie energetyczne w szkole, przedszkolu
i społeczności - elementy.
Planowanie harmonogramu działań kampanii
energetycznej w swojej placówce.
7. Formy dokumentacji działań ekologicznych
Regulamin aktualnej edycji konkursu
Praca w grupach.
Poradnik kampanii energetycznych przedszkolu,
szkole i społeczności lokalnej
Przykłady dokumentacji: strony internetowe,
prezentacje multimedialne.
8. Podsumowanie szkolenia
www.gappolska.org, www.sladekologiczny.pl
Nasze przedszkole szkoła chroni klimat
Kampanie edukacyjne w szkołach i przedszkolach na rzecz ochrony klimatu
i zasobów naturalnych Fundacji GAP Polska
Konieczność wychowania młodych ludzi w duchu zrównoważonego rozwoju stawia dziś przed
społeczeństwem trudne wyzwania. W czasach nieograniczonej konsumpcji potrzebujemy ludzi, którzy będą
nastawieni przede wszystkim na podnoszenie jakości życia i ochronę środowiska, a także będą się czuli
odpowiedzialni za dalsze losy planety, szczególnie w aspekcie postępujących zmian klimatu. Takiemu
procesowi edukacji służy kampania Programu ekozespołów Fundacji GAP Polska, która już od wielu lat
stawia na zmianę nawyków stylu życia na bardziej ekologicznie i społecznie zrównoważone.
Przygotowanie nauczycieli do tak wymagającego zadania odbywa się poprzez szkolenia
instruktorów ekologicznego stylu życia. Dzięki takiemu szkoleniu nauczyciele zdobywają umiejętność
tworzenia ekologicznej wizji swojej miejscowości i planowania rocznych działań uczniów w pięciu głównych
obszarach: oszczędzanie wody, energii, zdrowe odżywianie, zrównoważony transport, zmniejszanie
odpadów w szkole lub przedszkolu oraz własnym gospodarstwie domowym. Nauczyciele otrzymują
do dyspozycji metodyczny „Poradnik instruktora ekologicznego stylu życia”, ułatwiający realizację programu.
Wszyscy uczniowie otrzymują plakaty „Mój ślad ekologiczny”. Do pobrania ze strony internetowej
GAP jest poradnik dla uczniów „Ekozespół” z konkretnymi propozycjami wprowadzenia drobnych zmian
w swoich codziennych nawykach. Dzięki tym działaniom w krótkim czasie można uzyskać oszczędności
w zużyciu wody i energii oraz zmniejszyć ilość produkowanych odpadów. Starsi uczniowie mają do
dyspozycji multimedialny przewodnik „Reporterzy ekozespołów”, który radzi jak edukować innych przez film,
wywiad, artykuł czy fotoreportaż. Relacje z podejmowanych przez siebie kampanii angażujących
społeczność szkolną uczniowie będą następnie zamieszczać na własnej stronie internetowej.
Niezwykle ważnym elementem programu, potwierdzającym jego efektywność, jest wykonywanie
przez uczniów przeglądu nawyków ekologicznych na podstawie ankiety śladu ekologicznego. Metoda
śladu określa wielkość powierzchni biologicznie czynnej gleby i wód w hektarach, niezbędnej do
wytworzenia zasobów, jakie potrzebuje jednostka dla podtrzymania swego stylu życia i wchłonięcia
wyprodukowanych przy tym zanieczyszczeń (dla Polski średnia wynosi 4,0 hektary). Kalkulator śladu
ekologicznego jest udostępniony na specjalnej stronie internetowej GAP www.sladekologiczny.pl.
Program zakończy się konkursem na dwóch poziomach: wojewódzkich i ogólnopolskim,
na którym zostaną przyznane nagrody w każdej z kategorii: szkoły podstawowe, przedszkola, gimnazja
i szkoły ponadgimnazjalne oraz szkoły specjalne. Na konkursach oceniane będą prace dokumentujące
całoroczną działalność ekologiczną uczniów.
Najlepsze kampanie w konkursie wojewódzkim zostaną nominowane do etapu ogólnopolskiego.
Konkurs ogólnopolski zostanie podsumowany we czerwcu 2011 roku. Jako nagrody przewidziane są talony
500-2500 zł na pobyt grupy zaangażowanych uczniów w wybranych przez siebie ośrodkach prowadzących
terenowe zajęcia ekologiczne dla dzieci i młodzieży.
Więcej informacji o programie i konkursie:
www.gappolska.org
Download