2. Szczegółowy program warsztatów

advertisement
Program warsztatów
pn. „Metody makrofitowe w ocenie stanu ekologicznego rzek górskich i
wyżynnych”
14-17 czerwca 2010 r. - Nowy Sącz
14.06 2010 - I dzień
Do godz. 12.00 zakwaterowanie w hotelu, rejestracja uczestników
12.30 – 13.30 Obiad
14.00 - 18.00 Wprowadzenie i wykłady (budynek WIOŚ w Nowym Sączu)
Prof. Krzysztof Szoszkiewicz : „Metody makrofitowe w ocenie stanu ekologicznego rzek”.
„Identyfikacja roślin wodnych występujących w rzekach wyżynnych i górskich - makrofity
zanurzone”,
Dr Szymon Jusik: „Identyfikacja roślin wodnych występujących w rzekach wyżynnych i
górskich – rdestnice, mchy i wątrobowce wodne”, „Obliczanie wskaźników makrofitowych
i ocena stanu ekologicznego rzek wyżynnych i górskich”.
Dr Tomasz Zgoła : „Identyfikacja roślin wodnych występujących w rzekach wyżynnych i
górskich - makrofity wynurzone i glony makroskopowe”, „Metodyczne problemy oceny
stanu ekologicznego rzek w oparciu o makrofity”.
18.30 - Kolacja
15.06. 2010 - II dzień
7.30 – 8.30 Śniadanie
8.45 - Wyjazd w teren
8.45 - 13.00 Zajęcia terenowe / prof.K.Szoszkiewicz, dr S.Jusik, dr T.Zgoła/
„Zastosowanie Makrofitowej Metody Oceny Rzek (MMOR) w ciekach wyżynnych i
górskich”.
13.30 – 14.30 - Obiad
15.00 – 18.30 – Zajęcia w laboratorium – preparatyka i oznaczanie (laboratorium WIOŚ w
Nowym Sączu)
19.00 - Kolacja
16.06.2010 - III dzień
7.30 – 8.30 Śniadanie
8.45 - Wyjazd w teren
8.45 - 13.00 Zajęcia terenowe / dr S.Jusik, dr T.Zgoła/
„Zastosowanie Makrofitowej Metody Oceny Rzek (MMOR) w ciekach wyżynnych i
górskich”.
13.30 – 14.30 - Obiad
15.00 – 18.30 – Zajęcia w laboratorium – preparatyka i oznaczanie – konsultacje
(laboratorium WIOŚ w Nowym Sączu)
19.00 - Kolacja
17.06.2010 – IV dzień
7.30 – 8.30 Śniadanie
8.45 - Wyjazd w teren
8.45 - 13.00 Zajęcia terenowe / dr S.Jusik, dr T.Zgoła/
Pobór prób do badań porównawczych i identyfikacji organizmów – samodzielna praca
uczestników szkolenia. (Praca podlegająca ocenie ekspertów)
13.30 – 14.30 Obiad
14.30 – Podsumowanie warsztatów
15. 00 - Wyjazd Uczestników
Download