Wykorzystaj szansę na rozwój z LGD Kraina Trzech Rzek!

advertisement
Wykorzystaj szansę na rozwój z LGD Kraina Trzech Rzek!
17 maja br. LGD Kraina Trzech Rzek zawarła umowę z samorządem Województwa Wielkopolskiego
na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju. Na mocy zawartej umowy LGD przeprowadzi nabory wniosków
o przyznanie pomocy na podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej, budowę infrastruktury
kulturalnej, turystycznej i rekreacyjnej oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego, budowę kapitału
społecznego i promocję obszaru. W ramach udzielonego wsparcia aż 9 mln. zł trafi do beneficjentów
z terenu gmin: Murowana Goślina, Oborniki, Ryczywół i Suchy Las.
Lokalna Strategia Rozwoju (LSR) została
opracowana dla obszaru LGD Kraina Trzech
Rzek, obejmującego teren gmin: Murowana
Goślina, Oborniki, Ryczywół i Suchy Las.
Mieszkańcy
obszaru,
przedsiębiorcy,
organizacje pozarządowe oraz samorządy
w ramach LSR mogą realizować projekty
o łącznej wartości dofinansowania:
9 000 000,00 zł
Beneficjenci:
- przedsiębiorcy planujący rozwój firmy
- osoby podejmujące działalność gospodarczą
- organizacje pozarządowe
- jednostki samorządu terytorialnego
Budżet LGD
Budowa infrastruktury 3 mln zł.
Celem strategii jest wzrost udziału
społeczności lokalnej w kreowaniu
rozwoju obszaru LGD, w tym:



Poprawa jakości życia mieszkańców
przez stworzenie przestrzeni dla
rozwoju kapitału społecznego
Rozwój gospodarki lokalnej w tym
innowacyjnej
Wzrost atrakcyjności turystycznej
obszaru
Pierwsze nabory wniosków
zaplanowano już na III kwartał 2016!

Poznaj zasady przyznawania dotacji!
21 czerwca, godz. 17:00
Sala Miejsko - Gminnego
Ośrodka Kultury i Rekreacji
ul. Mściszewska 10, Murowana Goślina
28 czerwca, godz. 18:00
Sala Konferencyjna – Obornickie Centrum Rekreacji
ul. Czarnkowska 84, Oborniki
Umów się na bezpłatne doradztwo!
Premie na rozpoczęcie
działalności gospodarczej
50 000 zł
Tworzenie miejsc pracy 4,5 mln zł.
Granty 1,5 mln. zł.
Przyjdź na spotkanie informacyjne!
Rozwijanie działalności
gospodarczej
Refundacja do 300 000 zł
Stowarzyszenie LGD Kraina Trzech Rzek
Ul. Marsz. J Piłsudskiego 76, 64-600 Oborniki
Tel: 883 77 918, 791 222 764, 535 978 545
Download