Dzień Drzewa - Edukacja Barycz

advertisement
DZIEŃ DRZEWA
Scenariusz zajęć w przedszkolu w grupie 4,5,6-latków
CELE OGÓLNE:



uświadomienie dzieciom roli drzew w przyrodzie i ich znaczenia w życiu człowieka;
kształtowanie więzi z przyrodą i pozytywnego stosunku do niej;
propagowanie idei ochrony przyrody.
CELE SZCZEGÓŁOWE:





zna rolę drzew i lasu w ekosystemie;
rozwija pozytywny stosunek do przyrody;
rozumie konieczność jej chronienia;
zna warunki konieczne do rozwoju roslin;
zna nazwy wybranych roślin i zwierząt.
POMOCE DYDAKTYCZNE:
Ilustracje drzew i zwierząt, puzzle z liści, kasztany, przybory sportowe, nagrania muzyki i
odgłosów lasu, sadzonki drzewa iglastego.
PRZEBIEG:
1. Powitanie przy ilustracjach lasów i różnych gatunków drzew:
Witamy dzieci w pięknym lesie –
Już nowinę echo niesie,
że Dzień Drzewa dzisiaj mamy,
więc świętować zaczynamy!
2. Rozmowa z dziećmi – Co dają nam drzewa? (odpowiedzi dzieci: dostarczają tlen,
pokarm dla zwierząt i ludzi, tłumią hałas, zatrzymują zanieczyszczenia)
Co można robić w lesie? (odpowiedzi dzieci: można odpoczywać, zbierać grzyby,
jagody, można spacerować).
3. Zabawa ruchowa „Szumiące drzewa” do wierszyka:
Kółka małe, kółka duże,
Ręce z przodu, ręce w górze,
Ręka w prawo, ręka w lewo,
tak szumiało stare drzewo.
4. Co możemy zobaczyć w lesie?
 4-latki – nazywają zwierzęta żyjące w lesie;
 5,6-latki – nazywają rośliny, które rosną w lesie
5. Zabawa dydaktyczna „Czy znasz drzewa?”
 4-latki – oddzielają zdjęcia drzew iglastych od liściastych;
 5,6-latki – dopasowują liście i nasiona do poszczególnych drzew.
6. Zabawa taneczna przy piosence „W kasztanowym mieście”.
7. „Liściaste puzzle” – dzieci podzielone na dwa zespoły układają puzzle – liście.
8. Zabawy sprawnościowe:
 4-latki – dzieci biegną z kasztanem w filiżance i na mecie wrzucają go do
kosza;
 5,6-latki – dzieci biegną z kasztanem na krążku. Bieg kończy się wrzuceniem
kasztana do kosza.
9. Zagadki słowne i dźwiękowe na temat drzew i lasu.
10. Dzieci składają przyrzeczenie (Po każdym zdaniu dzieci głośno odpowiadają) –
Przyrzekamy!:
 Będę kochać i chronić zwierzęta i rośliny, aby cieszyły nas swoim pięknem;
 Nie będę śmiecić w lesie i parku;
 W lesie będę zachowywać spokój i ciszę;
 Nie będę niszczył drzew.
11. Przypomnienie warunków koniecznych do wzrostu roślin.
12. Zasadzanie drzewka w ogrodzie przedszkolnym.
Download