Hasło symptomy-starzenia-sie

advertisement
symptomy starzenia się drzewa
(Arborystyka, pielęgnowanie drzew), proces starzenia się drzewa przebiega indywidualnie dla danego
osobnika. Metody oceny tego zjawiska opierają się na pomiarach wskaźników metabolicznych.
Praktykowane w pielęgnacji drzew obserwacje dynamiki zmian tego zjawiska na podstawie cech budowy
morfologicznej drzew są z natury rzeczy bardzo przybliżone i mogą dać raczej ogólne wyobrażenie o
poziomie żywotności drzewa. Wyróżnia się kilka symptomów wskazujących na starzenie się drzewa:
- wzrost pędów i korzeni ulega spowolnieniu i ustaje,
- maleje intensywność pobierania wody i soli mineralnych,
- zanika wrażliwość fotoperiodyczna,
- występuje rozkład chlorofilu,
- obniża się intensywność fotosyntezy i oddychania,
- dochodzi do gromadzenia się metabolitów i różnych produktów rozkładu,
- maleje sprawność transportu wody i asymilatów,
- następuje stopniowa dezintegracja procesów metabolicznych i zmiana struktury tkanek i komórek.
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Kopcewicz J. 2002. Starzenie się roślin. [W:] Fizjologia roślin. Red. J. Kopcewicz, S. Lewak. PWN,
Warszawa.
Publikacje powiązane tematycznie
Stych J. 2009. Cięcie drzew w fazie starzenia się. Uprawa i Ochrona Drzew, 20: 22–36.
Szewczyk G. 2012. Arborystyka. Wybrane zagadnienia pielęgnacji drzew. Wydawnictwo UR w Krakowie.
Download