Kto jest przyjacielem lasu?

advertisement
KTO JEST Dorota Harasimiuk
Szkoła Podstawowa nr 1
PRZYJACIELEM LASU?
w Białej Podlaskiej
Klasa Vb
Leśnik
Jest wykwalifikowanym pracownikiem mundurowym, obrońcą oraz
przyjacielem lasu.
Jego codzienna praca polega na:






dokarmianiu zwierząt w mroźną zimę
otaczaniu opieką ptaków i owadów
prowadzeniu szkółek leśnych
nadzorze budowy dróg
prowadzeniu gospodarki łowieckiej
regulacji liczebności zwierząt
Codziennie kieruje się troską o zapewnienie dobrych
warunków bytu mieszkańcom lasu
Nie jest to łatwa praca, a bycie leśnikiem to wcale nie
romantyczne przechadzki z dubeltówką na ramieniu.
Leśnik to człowiek, który lubi obcować z przyrodą, lubi
ciszę, szanuje prawa natury. Ze względu na to, że polskie
lasy uznano za najlepiej prowadzone w Europie – to
właśnie polskim leśnikom powierzono misję
Europejskiego Programu Ochrony Lasów.
Międzynarodowy Dzień Lasów
Dzień 21 marca ma na celu uświadomić ludziom jak duże jest znaczenie lasów dla człowieka.
Natura jest jednym z największych bogactw Ziemi, spadkiem po naszych praojcach.
Las spełnia różnorodne funkcje:
 przyrodnicze:
- oczyszcza powietrze (jest fabryką tlenu)
- ogranicza erozje gleb
- stanowi ochronę przed powodzią
- zwiększa wilgotność
- jest miejscem życia roślin i zwierząt
 gospodarcze:
- przemysł, budownictwo
- źródło energii
- zwierzyna łowna i owoce leśne
 społeczne:
- miejsce odpoczynku i relaksu
- natchnienie dla artystów.
Szkoła
Moja szkoła to miejsce zabaw, różnych spotkań i nauki.
Tu poznajemy otaczającą nas przyrodę. Uczymy się właściwych
zachowań podczas spacerów
po okolicy i wypraw do lasu.
Poznajemy zwierzęta i rośliny.
Zapraszamy na spotkania
ciekawych ludzi, także leśników.
W Dniu Ziemi zorganizowaliśmy
akcje „Ekophon” – zbieraliśmy
zużyte telefony do przetworzenia.
Zbieramy także makulaturę i
sprzątamy okolicę.
Światowy Dzień Ziemi
W równonoc wiosenną - 22 kwietnia - chcemy zwrócić uwagę
polityków i obywateli jak kruchy jest ekosystem naszej planety.
W mojej szkole obchodzimy Dzień Ziemi organizując różne
festyny i akcje.
W naszym mieście, na głównym placu
podczas obchodów Dnia Ziemi
regionalni producenci prezentują
swoje artykuły rolne i żywnościowe.
Ludzie w lesie
Las to miejsce relaksu i odpoczynku:
można tu posłuchać śpiewu ptaków, szumu drzew, a także aktywnie odpocząć
zbierając grzyby, jagody czy poziomki.
Ścieżki przyrodniczo-leśne pozwolą nam odkryć tajemnice lasu:
można poobserwować mrówki w wielkim kopcu, spotkać jeża, lisa, lub sarnę z
„dzieckiem” na spacerze.
Pamiętajmy jednak, że wchodząc do lasu jesteśmy
GOŚĆMI –
odwiedzamy tych, którzy zamieszkują tu na stałe!
Właściwe zachowanie w lesie:
- hałas jest niewskazany
- poruszanie się samochodem wymaga ostrożności i rozsądku
- nie płoszmy zwierząt - nie dotykajmy i nie przenośmy w inne miejsca
- zostawmy po sobie porządek.
- uczmy się reagować na niewłaściwe zachowania innych.
W zamian las dostarczy nam dobrego samopoczucia, wypełni płuca tlenem
i ugości owocami runa leśnego.
Zwierzęta w lesie
Las jest domem zwierząt, ich naturalnym środowiskiem.
Zapewnia im schronienie oraz dostarcza pożywienie.
W polskich lasach możemy spotkać :





wilka Canis lupus - niezwykle wytrwałego w biegu
żubra Bison bonasus –największego dzikiego ssaka Europy
orła Aquila chrysaetos
żbika Felis silvestris – gatunek wymierający
także lisa pospolitego Vulpes vulpes, sarnę, dzika, zająca szaraka, niedźwiedzia,
bobra, wydrę, rysia.
Zwierzęta wywierają wpływ na rośliny żerując na nich,
niszcząc szkodniki, rozsiewając nasiona,
zapylając kwiaty, przekształcając środowisko glebowe.
Największym wrogiem zwierząt w lesie jest człowiek.
Co roku od kul myśliwskich ginie
ok. 150 tys. saren, 75 tys. dzików, 50 tys. jeleni.
Pamiętajmy o głodnych zwierzętach,
pomóżmy im przetrwać zimę!
Zagrożenia lasu
Jedną z głównych przyczyn pogarszającego się stanu zdrowotnego drzew jest
PRZEMYSŁ
Powoduje on:
 emisję szkodliwych substancji do atmosfery,
 anomalie pogodowe,
 wiatry.
Jako zagrożenie lasu możemy uznać również : „śmieciarzy”, złodziei i kłusowników.
Pozostawione w lesie śmieci niszczą ekosystem.
Papierek po cukierku rozkłada się 450 lat, plastik – nawet dwa razy dłużej.
Metal około 1 000 lat! Szkło w ogóle się nie rozkłada - a może stać się przyczyną pożaru.
ZŁODZIEJE kradną i niszczą drzewa.
KŁUSOWNICY zastawiając wnyki - doprowadzają do kalectwa i śmierci zwierząt, które
umierają w niewyobrażalnych męczarniach. Ich młode potomstwo, pozostawione bez
matczynej opieki - skazane zostaje na pewną śmierć.
Rośliny i drzewa
Lasy w Polsce zajmują ponad 29% powierzchni kraju.
Są to lasy:
-iglaste (sosnowe, świerkowe, jodłowe)
-liściaste (buczyna, grąd, łęg, ols, dąbrowa)
-mieszane (zajmują ponad 10% siedlisk)
W strukturze wyróżniamy piętra:
-korony drzew - przepuszczają 5-40% światła obniżając temperaturę wewnątrz lasu,
-podszyt - jałowiec, jarzębina, czarny bez, czeremcha, kruszyna
-runo leśne - mszaki, porosty, rośliny zielne, paprotniki, grzyby
-ściółka leśna - organizmy glebotwórcze (użyźniające glebę),
zwierzęta, takie jak żaby, jeże, ślimaki, dżdżownice, jaszczurki
Rośliny dostarczają pokarmu, stanowią kryjówki i gniazda. Są podstawą bytu zwierząt
roślinożernych, których potrzebują organizmy drapieżne.
Rośliny leśne wydzielają specjalne olejki, które niszczą drobnoustroje chorobotwórcze.
Przyjacielem lasu możesz
być i Ty!
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards