Przyjaciele Lasu

advertisement
Michał Rogala
Przyjaciele lasu
Przyjaciółmi lasu są przede wszystkim
zwierzęta, które go zamieszkują. One
najbardziej szanują las, ponieważ jest ich
domem w którym mieszkają
od urodzenia do śmierci.
Las je żywi, chroni
i daje poczucie
bezpieczeństwa.
Grzyby
Rozkładają martwe organizmy, dzięki czemu
produkują niezbędną do życia energię. Często
porastają martwe zwierzęta lub rośliny, przez co
przyczyniają się do oczyszczenia lasu z martwych
szczątek.
Gryzonie
To myszy i ich krewniacy, ponieważ posiadają
silne szczęki mogą żywić się twardymi
nasionami. Wiewiórki
przez cały rok jedzą orzechy,
by zapewnić sobie
zapasy pokarmu na zimę
chowają je w ziemi,
a później o nich zapominają.
Z ukrytych orzechów często
wyrastają drzewa.
Mięsożercy
Żywią się innymi zwierzętami, najczęściej
roślinożernymi. Niektórzy uważają że nie
są potrzebne,
ale do prawidłowego
funkcjonowania lasu,
są niezbędne,
gdyż usuwają ze stad
stare lub chore zwierzęta.
Owady
Zapylają rośliny i oczyszczają ziemię z niepotrzebnych
szczątek organicznych. Są niezrównaną pomocą dla
rolników i ogrodników.
Choć nikt nie lubi much
i komarów gdyby je
wszystkie zabić została by
zachwiana równowaga
w przyrodzie, wyginęła by
część żab i ptaków
(np. jaskółek), a co za tym idzie,
zginęły by niektóre zwierzęta
żywiące się żabami, ptakami itd..
Ptaki
Grupa zwierząt żyjąca w lesie, która żywi się
najczęściej mniejszymi ptakami, ssakami, lub
ziarnami. Są potrzebne dlatego, że bez nich np.
rozsypane nasiona mogły by zgnić. Ale po
wydaleniu zjedzonego i niestrawionego nasiona
przez ptaki, nasiono z nawozem naturalnym
urośnie szybciej.
Ekolodzy
Są „Eko”, dbają o przyrodę
bardziej od innych, ponieważ
w ekologii odkryli sens życia.
Starają się zrozumieć
funkcjonowanie przyrody
i nauczyć innych szacunku
roślin i zwierząt.
Harcerze
Szósty punkt prawa harcerskiego mówi, że
„Harcerz szanuje przyrodę i stara się ją poznać”.
Harcerze starają się więc żyć w
zgodzie z przyrodą, latem
sadzą drzewa a zimą
dokarmiają zwierzęta.
Prawdziwy harcerz nigdy nie
niszczy przyrody!
Przyjacielem lasu może być każdy
człowiek, trzeba tylko
przestrzegać odpowiednich zasad:
- Nie hałasować;
- Nie śmiecić;
- Nie płoszyć zwierząt;
- Zasada najważniejsza :
zachwycać się pięknem lasu i jego
mieszkańców;
Download