konspekt zajęć rewalidacyjnych

advertisement
KONSPEKT ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH
1. Temat zajęć: Dostrzeganie negatywnych uczuć i ich wyrażanie.
2. Czas realizacji: 60 min
3. Uczestnik zajęć: uczeń kl. III ; 10 lat; upośledzenie umysłowe w stopniu
lekkim, sprzężone z autyzmem i niepełnosprawnością ruchową.
4. Cele:
1) ogólne: - usprawnianie percepcji słuchowo – wzrokowej oraz
koordynacji wzrokowo – słuchowo – ruchowej
- usprawnianie małej i dużej motoryki
2) operacyjne: - rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania
emocji swoich i innych ludzi
- kształcenie umiejętności wartościowania zachowań
- usprawnianie płynności i szybkości ruchów
- wzbogacanie mowy czynnej, umiejętności
komunikowania się
5. Metody: elementy metody integracji sensorycznej, muzykoterapia,
arteterapia
Formy: indywidualna
6. Środki dydaktyczne: karty z ,,buźkami”, książeczka p,,Mów, co czujesz.
Lekcje ze Stumilowego Lasu”, gazety, balonik,
woreczki, karty z twarzami ludzi, instrumenty
perkusyjne, papier, kredki, farby, płyta CD z muzyką
relaksacyjną
1.
2.
3.
4.
Przebieg zajęć
Powitanie, uzupełnienie karty z ,,buźką” (narysuj jak się teraz czujesz)
Rozmowa na temat, co to są uczucia? Jakie znasz uczucia?
Rozpoznawanie uczuć na kartach z twarzami ludzi i nazywanie ich.
Zabawy rozładowujące napięcie:
Uczeń zgodnie z poleceniem nauczyciela:
- przeskakuje z kamienia na kamień (woreczki)
- dźwiga ciężki worek
- chodzi jak robot
- tańczy jak baletnica
- podskakuje jak piłeczka
- nadmuchuje balonik
- lepi kule i rzuca do celu (gazety)
5. Zabawa wyciszająca:
Uczeń zamienia się w śpiącego misia, kładzie się w wygodnej pozycji na
materacu, zamyka oczy i odpoczywa.
W tle słychać muzykę relaksacyjną ( odgłosy lasu). Nauczyciel opowiada:
Misio smacznie śpi, śnią mu się piękne sny. Jest piękna pogoda, świeci
słońce, wietrzyk delikatnie ochładza.
6. Bajka ,,Mów, co czujesz .Lekcje ze Stumilowego Lasu.”
- omówienie treści bajki
- podział uczuć na przyjemne i nieprzyjemne.
7. Dokończ zdania:
- Czuję się zadowolony, gdy…
- Czuję się nieszczęśliwy, gdy…
- Jestem zły, gdy…
- Jestem zdziwiony, kiedy…
- Boję się, gdy…
- Cieszę się, kiedy…
8. Rozmowa nt. co można zrobić z nieprzyjemnymi uczuciami, jak można
rozładować złość w sposób bezpieczny dla siebie i innych osób. Uczeń
podaje znane sobie możliwości, nauczyciel proponuje jeszcze inne.
9. Malowanie emocji: dziecko wybiera dowolną technikę i rodzaj papieru,
tworzy obrazek przedstawiający wybraną przez siebie emocję.
10.Instrumenty: uczeń wybiera instrumenty, których brzmienie koreluje z
przeżywaną emocją, dostosowuje głośność do siły emocji.
11.Zakończenie.
Dokończ zdanie: Na dzisiejszych zajęciach najbardziej podobało mi się,
gdy…
Uzupełnienie karty z ,,buźką” (narysuj jak się teraz czujesz).
Download