Życie roślin i zwierząt w lesie

advertisement
Życie roślin i zwierząt w lesie
1.Cele lekcji
a)Wiadomości
Uczeń:
•zna podstawowe warstwy lasu,
•zna rośliny i zwierzęta żyjące w poszczególnych warstwach lasu,
•zna współzależności pomiędzy poszczególnymi gatunkami roślin i zwierząt.
b)Umiejętności
Uczeń:
•potrafi rozpoznawać podstawowe gatunki roślin i zwierząt,
•potrafi dbać o rośliny i zwierzęta oraz opiekować się nimi,
•potrafi logicznie myśleć,
•potrafi rozwiązywać zagadki,
•potrafi nazywać poszczególne warstwy lasu.
2.Metoda i forma pracy
Pokaz, pogadanka, ćwiczenia, praca z całą klasą, praca indywidualna.
3.Środki dydaktyczne
Plansze obrazujące różna gatunki roślin i zwierząt, naturalne okazy: grzyby, liście drzew,
mech, porosty, gałązki krzewów (jałowca, malin, głogu, leszczyny), zagadki, zeszyty, plansza
ilustrująca warstwy lasu.
4.Przebieg lekcji
a)Faza przygotowawcza
Uczniowie przypominają poszczególne warstwy lasu oraz rośliny i zwierzęta należące do
nich. Nauczyciel zwraca uwagę na szczególne znaczenie dla roślin i zwierząt ściółki leśnej.
b)Faza realizacyjna
1.Nauczyciel umieszcza na tablicy planszę ilustrującą poszczególne warstwy lasu. Obok
umieszcza plansze przedstawiające różne rośliny i zwierzęta. Uczniowie starają się
przyporządkować odpowiednie zwierzęta i rośliny poszczególnym warstwom lasu. Następnie
uczniowie podają inne przykłady gatunków roślin i zwierząt należących do danych warstw, a
których nie ma na planszach. Nauczyciel demonstruje również okazy naturalne roślin, takie
jak: grzyby, liście drzew, mech, porosty, gałązki różnych krzewów na przykład: jałowca,
malin, głogu, leszczyny i tym podobne. Uczniowie obserwują je, dotykają, wymieniają cechy
charakterystyczne i próbują je zaklasyfikować do odpowiednich warstw lasu.
2.Przerwa śródlekcyjna – uczniowie naśladują głosy i ruchy różnych zwierząt leśnych.
3.Uczniowie podchodzą do tablicy i uzupełniają na tabelkę, wykorzystując wiadomości z
lekcji (załącznik 1).
4.Na polecenie nauczyciela uczniowie przepisują tabelkę do zeszytu.
c)Faza podsumowująca
Nauczyciel czyta zagadki, a uczniowie rozwiązują je (załącznik 2).
5.Bibliografia
J. Stec , Zagadki dla najmłodszych, Kielecka Oficyna Wydawnicza PW „MAC” S.A., Kielce
1997.
6.Załączniki
a) Zapis do zeszytu – tabelka:
załącznik 1.
warstwa lasu
drzewa
podszyt
runo
b) Zagadki:
załącznik 2
rośliny
brzoza, buk, dąb, klon,
kasztan, świerk, jodła,
sosna, modrzew
jałowiec, głóg, leszczyna,
jeżyny, czarny bez
mech płonnik, torfowiec,
paprocie, trawa, zioła
(rumianek, skrzyp),
grzyby, poziomki, kwiaty
zwierzęta
kukułka, dzięcioł, wilga,
sójka, wrona, kos, sowa,
wróbel, wiewiórka
dziki, sarny, niedźwiedzie,
wilki, zające
osa, trzmiel, motyl,
biedronka, żuk, chrząszcz
Ma koronę – królem nie jest.
Pączki ma – lecz ty ich nie jesz.
W środku – słoje – nie ze szkła.
W papier się zamienić da.
(drzewo)
Co to jest? Nie drzewo, lecz roślina,
Gałęzie od ziemi rozpina.
(krzew)
W mchu miękkim w lesie stoi,
Z miejsca się nie rusza.
I przed nikim nie zdejmuje
Nigdy kapelusza.
(grzyb)
Jaka to kapela las nam rozwesela?
W lecie jest nam wesoło, więc ciągle śpiewamy.
Za to zimą smutne, głodne w okna wasze pukamy.
(ptaki)
Widzisz ją z daleka, kiedy idziesz borem,
A poznajesz po tym, że ma białą korę.
(brzoza)
Sosnowy, dębowy, stary lub młody.
Rosną w nim grzyby, rosną jagody.
(las)
Pachnące, czerwone, słonkiem malowane,
Przyniosę ich z lasu pełen po brzeg dzbanek.
A pod tymi krzaczkami
Krasnoludki miewają czasami domki malutkie.
(poziomki)
7.Czas trwania lekcji
45 minut
8.Uwagi do scenariusza
brak
Download