oświecenie 1. Sprawdzian opracuję na bazie wymagań

advertisement
opublikowano 02.10.2012
Zagadnienia na klasówkę z historii klasy trzecie – oświecenie
1. Sprawdzian opracuję na bazie wymagań szczegółowych 23 i 24 z podstawy
programowej, czyli zapytam się o:
- znajomość idei oświecenia i rozpoznawanie ich w nauce i kulturze
- znajomość zasady trójpodziału władzy Monteskiusza i umowy społecznej Rousseau
- reformy oświeceniowe w państwach ościennych, czyli sąsiadujących z Polską
-przyczyny kryzysu w Polsce w czasach saskich
-dokonania reformatorskie Leszczyńskiego, Konarskiego
-ożywienie gospodarcze i kulturowe w Polsce
2. Będzie zadanie z mapą dotyczące ziem zabranych, sąsiadów Polski i zasięgu rozbiorów
(mapa z ćwiczeń, pomocna też będzie mapa z podręcznika ze strony 37).
3. Warto przejrzeć teksty źródłowe w każdym z tematów
4. Analiza ilustracji – „Pędząca Jenny”, „Rejtan”, „Kołacz królewski”, masoneria, Canaletto,
sztuka klasyczna.
5. Będą zadania tradycyjne – „a,b,c,d”, „p/f”, postaw „x” przy prawidłowej odpowiedzi,
ponumeruj władców/wydarzenia w odpowiedniej kolejności.
6. Zadanie opisowe – będzie nim jedno z pytań stworzonych przez grupy w czasie
powtórzenia
7. Zadania najwyżej punktowane – opisowe, mapa, analiza obrazka, tekst źródłowy.
Warto słuchać i pracować na lekcjach, bo zawsze sugeruję, które zagadnienie może
pojawić się w pytaniach.
W razie wątpliwości i problemów zapraszam na rozmowę indywidualną, po umówieniu
się dzień (roboczy wcześniej).
Download