w dniach 06 - 19 listopada 2015 roku w wydziale geodezji i

advertisement
Starosta Łobeski informuje, że w związku z wejściem w życie
nowych rozporządzeń regulujących prowadzenie i aktualizację baz
danych geodezyjnych, w dniach 06 - 19 listopada 2015 roku w
wydziale geodezji i kartografii - bazy danych geodezyjnych, a
mianowicie:
- Ewidencja Gruntów i Budynków (rejestr + mapa ewidencyjna),
- Baza Danych Obiektów Topograficznych (mapa zasadnicza),
- Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu
będą przekonwertowywane
rozporządzeniami.
do
formatu
zgodnego
z
nowymi
W okresie tym nie będzie możliwości wprowadzania zmian do baz
danych, zaś w dniach od 16 – 19 listopada nie będzie również
możliwości udostępniania danych podmiotom zewnętrznym.
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

66+6+6+

2 Cards basiek49

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards