przewodnik – od sygnału do mapy

advertisement
Przewodnik – od sygnału do mapywykorzystanie urządzeń GPS
w pomiarach geodezyjnych
Technik geodeta
Technikum nr 6 w Głogowie
• Tytuł projektu:
• Dzisiaj doświadczenie – jutro zatrudnienie
• – zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów
szkół Powiatu Głogowskiego
• Program: Erasmus +
• Typ akcji: Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia
zawodowego
• Okres realizacji: 1.06.2015-30.05.2017
– dwie edycje (r. sz. 2015/2016 i 2016/2017)
Zakres projektu: 4 tygodniowe praktyki zawodowe w Niemczech dla uczniów
szkół ponadgimnazjalnych
• Wartość projektu : 204 432 euro
• Parter projektu: Stowarzyszenie Kształcenia Zawodowego Eberswalde e.V.
Technikum nr 6 w Głogowie
Praktyki zawodowe w Niemczech
03.04.2016r. – 30.04.2016r.
TECHNIK GEODETA
PRZEWODNIK – OD SYGNAŁU DO MAPYWYKORZYSTANIE URZĄDZEŃ GPS
W POMIARACH GEODEZYJNYCH
Global Positioning System (GPS) to system nawigacji
satelitarnej, obejmujący swoim zasięgiem całą kulę ziemską.
System składa się z trzech segmentów:
-segmentu kosmicznego – satelity orbitujące wokół
Ziemi;
-segmentu naziemnego – stacje kontrolne
i monitorujące;
- segmentu użytkownika – odbiorniki sygnału.
Zadaniem systemu jest dostarczenie użytkownikowi
informacji o jego położeniu oraz ułatwienie nawigacji po
terenie.
W geodezji urządzenia GPS są wykorzystywane do
określania współrzędnych w różnych pracach
geodezyjnych.
Jedną z takich prac jest opracowanie i
wykonanie mapy.
Na początku należy zgłosić pracę we właściwym
Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej oraz pobrać niezbędne materiały
do jej wykonania.
Następnie przeprowadzamy wywiad terenowy, który
polega na aktualizacji mapy zasadniczej na
podstawie zmian w terenie. Zmiany nanosimy
czerwonym kolorem.
Potem odnajdujemy osnowę geodezyjną aby
sprawdzić jej położenie i nawiązać się na nią.
Niektóre punkty są głęboko zakopane i trzeba
je odkopywać.
Gdy znajdziemy już co najmniej dwa
punkty osnowy ustawiamy odbiornik
GPS na tyczkę i celujemy ją na
środek krzyża punktu.
Potem włączamy urządzenie
i wykonujemy pomiar na osnowie.
Jeśli nawiązaliśmy się już na punkty osnowy
możemy przystąpić do mierzenia innych
elementów w terenie.
Pomiary możemy także wykonać innym sprzętem
geodezyjnym, na przykład tachimetrem.
Na sam koniec składamy operat, czyli całą
dokumentację z prac geodezyjnych.
Dziękujemy za uwagę.
Dziękujemy za
uwagę
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Create flashcards