Transmisja sygnału od receptora do efektora w komórce jest

advertisement
Nr rejestracyjny: 2015/19/N/NZ2/01818; Kierownik projektu: mgr Stefan Mateusz Mordalski
Transmisja sygnału od receptora do efektora w komórce jest fundamentalnym procesem wpływającym
na równowagę nie tylko pojedynczych komórek, ale i całego organizmu. Celem tego projektu jest
zbadanie procesu przekazywania sygnału przez białka G, a w szczególności zbadanie sposobu jego
oddziaływania z częścią wewnątrzkomórkową receptorów opioidowych. Wiedza na temat tego procesu
pozwoli po pierwsze lepiej zrozumieć funkcjonowanie szlaków sygnałowych w komórkach, a po drugie,
otworzy nowe możliwości modulowania tego sygnału.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards