Kolejny winowajca w rozwoju cukrzycy

advertisement
Kolejny winowajca w rozwoju
cukrzycy
Cukrzyca typu II to jedna z najczęstszych chorób cywilizacyjnych. Do jej
rozwoju przyczyniają się zarówno czynniki środowiskowe — niewłaściwa
dieta, siedzący tryb życia — jak i genetyczne. Podłoże molekularne
cukrzycy jest bardzo różnorodne i nie do końca poznane.
Wiadomo, że wpływ na jej powstawanie mogą mieć polimorfizmy genów
kodujących białka zaangażowane w przekazywanie sygnału, deregulacja ich
transkrypcji, a także modyfikacje potranslacyjne i degradacja. W artykule
opublikowanym w jednym z ostatnich numerów „Nature Cell Biology” naukowcy z
Niemiec i Finlandii wykazali, że choroba może się też rozwijać w wyniku
potranslacyjnego wyciszania genów. Przy użyciu dwóch mysich modeli otyłości
badacze udowodnili, że zwiększona ekspresja cząsteczki microRNA-143 powoduje
niewrażliwość na insulinę.
Podanie zwierzętom insuliny aktywuje ścieżkę przekazywania sygnału, na której
dwa pierwsze kroki to fosforylacja receptora dla insuliny i fosforylacja kinazy
serynowo/treoninowej AKT. Naukowcy nie zaobserwowali różnic w aktywacji
receptora dla insuliny między myszami z wysokim i niskim poziomem
microRNA-143. Aktywacja kinazy AKT zależała od poziomu microRNA-143 —
nadekspresja tej cząsteczki hamowała fosforylację AKT, blokując przekazywanie
sygnału i powodując oporność na insulinę. Zmniejszenie poziomu microRNA-143
przywracało wrażliwość na ten hormon i tolerancję na glukozę.
Cukrzyca typu II to jedna z najczęstszych chorób cywilizacyjnych.
Więcej na ten temat przeczytać można tutaj.
ALG
Data publikacji: 26.04.2011r.
Download