ZG-WETiI-progr_komp_geoinf

advertisement
Kod przedmiotu: B.4.2
PROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE I GEOINFORMATYKA
Osoba odpowiedzialna: dr inż. Artur Janowski
Jednostka odpowiedzialna: Zakład Geodezji / Wydział
Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Katedra
Systemów Geoinformatycznych
Kierunek: Geodezja i Kartografia
Studia pierwszego stopnia
Specjalność: Geodezja Inżynieryjna
Profil dyplomowania: brak
Język wykładowy: polski
Studia stacjonarne
Rok: II/ Semestr: 3
Wymiar godzinowy
w semestrze:
w
c
15
15
p
l
s
Forma zaliczenia: zaliczenie
15
Rok: II/ Semestr: 3
Studia niestacjonarne
Wymiar godzinowy
w semestrze:
Punkty ECTS: 4
w
c
p
l
s
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: zaliczenie
20
10
Treści kształcenia: Formaty plików. Przetwarzanie numeryczne danych cyfrowych. Grafika rastrowa i wektorowa.
Koncepcja i klasyfikacja map cyfrowych. Obiekty zasadniczej mapy numerycznej, systematyka, kody, znaki
umowne, atrybuty, geometria. TBD – topograficzna baza danych. Systemy do prowadzenia i wspomagania mapy
numerycznej. Systemy do prowadzenia i wspomagania ewidencji gruntów i budynków. Oprogramowanie
specjalistyczne wspomagające zadania specjalne i powiązane z geodezją (wyrównanie sieci geodezyjnych,
przeliczanie i transformacja współrzędnych, nakładki i wsparcie dla pakietów CAD/GIS). Oprogramowanie
wspomagające wykonywanie obliczeń geodezyjnych. Elementy programowania komputerowego, algorytmy
wykorzystywane w oprogramowaniu geoinformacyjnym. Zasady programowania w geodezji. Komputerowe bazy
danych i systemy zarządzania. Projektowanie aplikacji. Hierarchiczne, sieciowe, relacyjne, relacyjno-obiektowe,
obiektowe modele baz danych. Elementy programowania obiektowego. Oprogramowanie do obsługi instrumentów
geodezyjnych: transfer i edycja danych.
Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje: Umiejętność obsługi i optymalnego wykorzystania komputerów
i oprogramowania dla potrzeb geodezyjnych; użytkowania sieci komputerowych. Znajomość zasad i umiejętność
tworzenia mapy numerycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami. Umiejętność pisania samodzielnych
programów lub tworzenia algorytmów dla programistów w ramach wybranych zadań i konstrukcji geodezyjnych.
Kompetencje w zakresie doboru oprogramowania, oceny algorytmów i wyboru systemu komputerowego do
realizacji zadań geodezyjnych. Umiejętność przygotowania zapytania ofertowego na dostawę oprogramowania dla
geodezji lub kartografii.
Zalecana literatura:
1.
2.
XX
XX
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards