Tematy wykładów z przedmiotu IMMUNOLOGIA 2015/2016 dla II

advertisement
Tematy wykładów z przedmiotu IMMUNOLOGIA 2015/2016 dla II roku Analityki Medycznej
Wykłady rozpoczynają się 12.04.2016r i odbywać się będą:
we wtorki i środy o godz. 11.30-13.00, ostatni wykład we wtorek 10.05.2016r – 1h
Wykłady odbywać się będą:
12 i 13.04.2016r w Sali Wykładowej Klinik Pediatrycznych (dawnej Okulistyki), ul. Chałubińskiego 2a
od 19.04.2016r w Sali Konferencyjnej Katedry Medycyny Ratunkowej, ul. Bujwida 44
Tematy wykładów
1.
Cechy i zadania układu odpornościowego, narządy, komórki i rozpuszczalne mediatory.
2.
3.
Antygeny, immunoglobuliny i cytokiny: struktura, powinowactwo, swoistość, heterogenność. Dynamika reakcji antygenprzeciwciało.
Ontogeneza komórki układu odpornościowego. Cząsteczki CD i markery komórek, krążenie, kooperacja.
4.
Nieswoista odporność organizmu. Mechanizmy rozpoznawania drobnoustrojów. Systemy fagocytarny i dopełniacza.
5.
Swoista odpowiedź immunologiczna. Prezentacja antygenów limfocytom T z udziałem cząstek MHC klas I i II. Aktywacja
limfocytów, etapy przekazywania sygnałów, udział cytokin.
6.
Synteza przeciwciał i przełączanie klas. Przeciwciała mono-, poliklonalne jako odczynniki w immunodiagnostyce.
7.
Mechanizm cytotoksyczności limfocytów. Reakcja cytotoksyczna zależna od receptorów.
8.
Regulacja odpowiedzi immunologicznej. Tolerancja immunologiczna.
Download