załącznik 3 oświadczenie pracownika

advertisement
……………………………….. ..
………………………………….
Imię i nazwisko
miejscowość, data
OŚWIADCZENIE PRACOWNIKA*
( załącznik nr 3 do wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego z KFS pracowników i pracodawców)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dotyczących mojej osoby przez
Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu dla celów związanych z rozpatrywaniem wniosku oraz
realizacją umowy o finansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego działań obejmujących
kształcenie ustawiczne pracowników, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych
osobowych ( Dz. U. z 2016r. poz. 922)
…………………………………………..
( podpis pracownika składającego oświadczenie)
*Do wniosku należy dołączyć oryginał niniejszego oświadczenia a kserokopię przechowuje pracodawca
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

2+2=?

2 Cards jogaf85537

Create flashcards