Lista obecności na kursie:

advertisement
„Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
L.Dz.DODK/ 686 /16
Białystok, dnia 12.10.2016r.
Szanowni Państwo!
Podlaskie
Regionalnych
Biuro
Planowania
„Progres”
oraz
Rada
Przestrzennego,
Federacji
Fundacja
Stowarzyszeń
Inicjatyw
Naukowo-
Technicznych NOT w Białymstoku zapraszają w dniu 26 października 2016r.
przedstawicieli
gmin
na
szkolenie
dotyczące
obsługi
internetowego
narzędzia konsultacyjnego opartego o system GIS Podlasia.

Czas trwania szkolenia:
11.00-13.00

Miejsce szkolenia: Sala konferencyjna Domu Technika w Białymstoku
ul. M. Skłodowskiej -Curie 2

Szkolenie
poprowadzi
przedstawiciel
wykonawcy
systemu
–
firmy
Intergraph Polska Sp. z o.o.

Szkolenie dedykowane jest do pracowników zatrudnionych w gminie przy
obsłudze narzędzia konsultacyjnego opartego o system GIS Podlasia.

Zgłoszenie udziału w szkoleniu należy przesłać e-mailem na adres
[email protected] do dnia 24.10.2016 r., a oryginał prosimy
dostarczyć w dniu szkolenia.
W załączeniu:
Zgłoszenie udziału w szkoleniu
Download