Szanowni Państwo - Małopolskie Stowarzyszenie Komitetów i

advertisement
Szanowni Państwo
Zarząd Małopolskiego Stowarzyszenia Komitetów i Zespołów ds. Zakażeń Szpitalnych
serdecznie zaprasza na kolejne szkolenie, które odbędzie się w dniu 14 grudnia 2016 roku.
Szkolenie organizujemy w hotelu InterHouse w Krakowie przy ulicy Bratysławskiej 2.
Temat szkolenia:
„Zakażenia szpitalne układu moczowego”
Szczegółowy program szkolenia jest umieszczony na stronie internetowej Stowarzyszenia
w zakładce „AKTUALNOŚCI”.
Szkolenie dedykowane jest dla przewodniczących zespołów kontroli zakażeń szpitalnych,
pielęgniarek epidemiologicznych, lekarzy, mikrobiologów, pielęgniarek, pracowników
Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz wszystkich zainteresowanych tym tematem.
Szkolenie jest bezpłatne dla członków Stowarzyszenia, którzy opłacili bieżące składki
członkowskie. Dla osób, które nie są członkami Stowarzyszenia lub nie opłaciły składek
członkowskich, opłata za szkolenie wynosi 50 złotych. Opłatę należy wpłacić na konto
Stowarzyszenia 45 1240 4432 1111 0000 4723 3344. W tytule przelewu proszę wpisać:
Opłata za szkolenie 14 grudnia 2016, nazwisko i imię osoby biorącej udział w szkoleniu.
W szkoleniu można wziąć udział tylko po zarejestrowaniu się na stronie internetowej
Stowarzyszenia: www.malopolskie-zakazenia.pl
 osoby już posiadające swoje konto na stronie internetowej Stowarzyszenia wybierają opcję
„Zapisz się” umieszczoną na stronie głównej na dole ekranu,
 osoby nie posiadające własnego konta po wejściu przez zakładkę „LOGOWANIE” zakładają
swoje konto w rubryce „Rejestracja”. Dopiero po otrzymaniu informacji od administratora
potwierdzającej założenie konta, zapisują się na szkolenie wybierając opcję „Zapisz się”
umieszczoną na stronie głównej.
Termin zgłoszenia udziału w szkoleniu upływa 25 listopada 2016 roku, liczba miejsc jest
ograniczona. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o zabranie ze sobą
potwierdzenia wpłaty.
Z poważaniem:
w imieniu Zarządu, Prezes
mgr Małgorzata Krzystek-Purol
Download