Szkolenie: profilaktyka uzależnień Temat: wczesne rozpoznawanie i

advertisement
Rzeszów, 1.03.2017r
Szanowni Państwo!
Zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu:
WCZESNE ROZPOZNAWANIE I INTERWENCJA
WOBEC OSÓB EKSPERYMENTUJĄCYCH I UZALEŻNIONYCH
OD ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH
Szkolenie skierowane jest do pracowników szkół: pedagogów, nauczycieli,
wychowawców.
Program obejmuje 5 godzin dydaktycznych w formie wykładowo – warsztatowej, w
trakcie których realizowane są następujące zagadnienia:
1.
2.
3.
4.
5.
Rodzaje substancji psychoaktywnych, dopalacze, leki OTC
Rozpoznawanie objawów zażywania u uczniów
Przyczyny, skutki, fazy i mechanizmy uzależnienia
Dostępne formy pomocy
Działania profilaktyczne i interwencyjne skierowane do dzieci, młodzieży i
rodziców
Terminy szkoleń: 30.03.2017r, 4.04.2017r
Miejsce szkolenia: Poradnia leczenia uzależnień od substancji psychoaktywnych
Ul. Szopena 17, Rzeszów, e-mail: [email protected]
Osoby zainteresowane uczestnictwem w programie proszone są o wysłanie
formularza zgłoszeniowego pocztą e-mailową na adres placówki w Rzeszowie do dnia
22.03.2017 r. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.
Udział w szkoleniu jest bezpłatny, uczestnicy otrzymają również materiały
szkoleniowe. Szczegółowe informacje dostępne pod nr Tel./fax. 17 862 13 14, 792 777 498.
STOWARZYSZENIE KATOLICKI RUCH ANTYNARKOTYCZNY
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
KOMPENDIUM WIEDZY PROFILAKTYCZNEJ
Temat szkolenia
WCZESNE ROZPOZNAWANIE I INTERWENCJA
WOBEC OSÓB EKSPERYMENTUJĄCYCH I UZALEŻNIONYCH
OD ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH
DANE OSOBOWE
Imię i nazwisko
Adres do korespondencji
E-mail
Telefon kontaktowy
MIEJSCE PRACY
Nazwa /pieczęć placówki
Stanowisko
Telefon kontaktowy
DODATKOWE INFORMACJE
Potwierdzam chęć uczestnictwa w szkoleniu.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny
KARAN w celu organizacji Programu „ Kompendium Wiedzy Profilaktycznej”
Miejscowość:
Data:
Podpis:
Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych osobowych - Ustawa z dnia
29.VIII.1997 o ochronie danych osobowych Dz. U. 02.101.926
Download