Chrońmy dzieci przed ołowiem i kadmem

advertisement
Zapraszamy na szkolenie e-learningowe „Chrońmy dzieci przed ołowiem i
kadmem”
Szkolenie przeznaczone jest dla mieszkańców obszarów zanieczyszczonych
ołowiem i kadmem, a zwłaszcza dla tych. którzy mają dzieci lub się nimi
opiekują. Możesz w tym szkoleniu uczestniczyć razem z dzieckiem.
Ołów i kadm to metale zanieczyszczające środowisko, szczególnie niebezpieczne
dla dzieci w wieku przedszkolnym.
Na szkoleniu dowiesz się: Na czym polega toksyczne działanie ołowiu i kadmu?
Dlaczego ołów i kadm to metale działające podstępnie? Dlaczego, i jak należy
chronić przed nimi dzieci? Na czym polega profilaktyka?
Aby wziąć udział w szkoleniu należy zarejestrować się na platformie elearningowej Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych pod adresem http://pe.ietu.katowice.pl.
Szkolenie jest bezpłatne.
Szkolenie e-learningowe „Chrońmy dzieci przed ołowiem i kadmem” stanowiło uzupełnienie badań
oceniających narażenia dzieci przedszkolnych na ołów i kadm, przeprowadzonych w Piekarach Śląskich.
Badaniami objęto 773 przedszkolaków. Stwierdzono, że 62% zbadanych dzieci było nadmiernie narażonych
na ołów. Ponieważ badania wykazały, że na terenach zanieczyszczonych metalami ciężkimi mimo
ograniczenia emisji metali toksycznych w dalszym ciągu występuje narażenie na ołów, niezwykle ważne są
działania profilaktyczne prowadzące do maksymalnego ograniczenia wnikania trucizn środowiskowych do
organizmów dzieci.
Profilaktyka – to usuwanie trucizn środowiskowych z przestrzeni życia dziecka, higieniczny tryb życia,
prawidłowe odżywianie i zachowania nie dopuszczające do narażenia. Istotną rolę w profilaktyce odgrywa
kształtowanie właściwych zachowań dzieci – edukacja zdrowotna i ekologiczna dzieci, rodziców i
nauczycieli.
Trzeba chcieć i wiedzieć jak zapobiegać.
Projekt dofinansowano ze środków NFOŚiGW.
Download