Zagadnienia na egzamin z GIS (2009 – semestr letni)

advertisement
Zagadnienia na egzamin z GIS (2009 – semestr letni)
Definicja systemu GIS, SIP, geoinformacji, systemu informacyjnego
Modele danych w GIS
Składowe systemów GIS
Podział oprogramowania w GIS
Metody upraszczania danych, podział
Algorytm Douglasa-Peucker
Redukcji wierzchołków
Algorytm Active Contours w wygładzaniu linii
Pojęcie przestrzeni wektorowej, bazy przestrzeni wektorowej, przestrzeni euklidesowej, pojęcie podprzestrzeni
wektorowej
Pojęcie iloczyny skalarnego, normy wektora, metryki (odległości)
Przestrzenie funkcyjne i ich bazy, przyklady, zastosownia
Metody interpolacyjne Lagrange’a, Hermite’a, krzywe Bezier
Definicja odwzorowania kartograficznego, rodzaje odwzorowań kartograficznych
Właściwości odwzorowań kartograficznych
Systemy odniesień kartograficznych
Układ 1942, Układ 1965, Układ 1992, Układ 2000
Definicja geoidy, Datum, Układy wysokości
Podstawowe definicje – iloczyn skalarny, wektorowy
Obliczanie powierzchni wieloboków
Algorytm znajdowania otoczki wypukłej: Javrisa, Grahama, Monotone Chain, QuickHull, Divide and Conquer
Algorytmy wyznaczania otoczek niewypukłych
Metody zapisu odwzorowań kartograficznych
Zapis odwzorowania kartograficznego plików shp
Modele wektorowe proste
Modele wektorowe złożone – model topologiczny
Triangulacja Delauney
Diagramy Voronoi
Struktura danych dcel
Defnicje poligonu, wielścianu, d-komórki
Zbiory afiniczne, przestrzenie afiniczne, hiperpłaszczyzny
Download