mLas Inżynier

advertisement
mLas Inżynier
mapa i baza danych w terenie
mLas Inżynier Funkcjonalność
 Przeglądarka GIS:
– warstwy wektorowe i rastrowe
– legenda mapy:
• definiowanie stylu wyświetlania (linia,
wypełnienie, etykiety)
• mapy tematyczne
– przedziały wartości
– wartości unikalne
– zapis i odczyt projektów
mLas Inżynier –
Funkcjonalność
– Opcje edycyjne:
• definiowanie nowych warstw
• dodawanie i usuwanie obiektów geometrycznych
• dodawanie wierzchołków do obiektów („ręcznie” i
poprzez GPS)
• usuwanie wierzchołków z obiektów
• zmiana położenia wierzchołów („ręcznie” i poprzez
GPS)
• Funkcja opcjonalnego „dociągania” wierzchołków
do istniejących obiektów
• edycja atrybutów
mLas Inżynier –
Funkcjonalność
– GPS:
• Wskazywanie bieżącej pozycji
• Okno konstelacji satelitów
• Pomiar obiektów z wykorzystaniem pozycji
GPS
• Funkcja GOTO
mLas Inżynier –
Funkcjonalność
– Baza danych:
• Pobieranie danych z SILP lub bazy programu
LasInfo
–
–
–
–
Opis taksacyjny
System planów
Pozyskanie i magazyn drewna
Historia zdarzeń gospodarczych
mLas Inżynier
Aspekty techniczne
– Program dla komputera PC (Windows
NT/2000/XP)
• tworzenie projektów – pobieranie danych z
bazy SILP lub LasInfo
– Program dla komputera przenośnego
(system operacyjny z rodziny Windows CE
m.in. Pocket PC):
• Współpraca z odbiornikami GPS z
wykorzystaniem protokołu NMEA
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

66+6+6+

2 Cards basiek49

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

2-2=0

2 Cards jogaf85537

Create flashcards